Fagingeniør byggautomasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region vest. Vi søker derfor etter fagingeniør byggautomasjon til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Fag og prosjekt er en overordnet avdeling som har ansvar for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter.

Fagavdelingen består av i alt 9 fagingeniører og vi har ledig en stilling som fagingeniør byggautomasjon.

Stillingen har ansvarsområde i hele regionen, kontorsted vil være Bergen. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å videreutvikle regional infrastruktur knyttet til byggautomatisering/SD-anlegg      
 • Regionalt fag- og prosessansvar innen etablering, drift av og vedlikehold av SD-anlegg
 • Taktisk rådgiver for fagområdet
 • Bistå driftsavdeling og andre avdelinger med feilsøking og faglige utfordringer innen byggautomasjon
 • Implementere manual for IKT-design (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og topologi
 • Bidra i arbeidet med energieffektivisering og digitalisering
 • Regionens kontaktperson mot sentrale ledd innen faget, herunder delta i fagsamlinger  
 • Være faglig ansvarlig mot ankaffelsesavdelingen 
 • Kvalitetssikre prosjektering i interne prosjekter
 • Bidra med kartlegging og tilstandsanalyse innen fagområdet  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant ingeniørutdanning. Søkere med teknisk fagskole med dokumentert lang og relevant erfaring, gjerne supplert med noe videreutdanning, kan tas i betraktning
 • Relevant kompetanse og erfaring med byggautomatisering / SD-anlegg innen eiendomsdrift
 • Førerkort klasse B 
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
 • Faglig styrke og engasjement  for aktuelle fag
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO secret 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Serviceorientert
 • Strukturert og selvgående
 • Resultatorientert med høy gjennomføringsevne
 • Proaktiv og målbevisst
 • Fagorientert 
 • Analytisk 

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) lønnstrinn 65-73 iht. Statens lønnsregulativ (brutto kr 583.900-679 000,- pr år).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Bjørn Paulsen
Leder fagingenører
Telefonnummer: 47418561

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger