Fagingeniør bygg

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region Hålogaland. Vi søker derfor etter fagingeniør bygg til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. 

Fag og prosjekt er en overordnet avdeling som har ansvar for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter. Fagavdelingen består av i alt 11 fagingeniører og vi har ledig 1 stilling som fagingeniør Bygg.

Stillingen har ansvarsområde i hele regionen, og kontorsted vil være Harstad (Trondenes) eller Bodø. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.  

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • ha ansvar for regionens oppgaver innen eget fagområde
 • ha internkontrolloppgaver innen byggfaget
 • gjennomføre tilstandsanalyser
 • utarbeide tilbudsgrunnlag og prisforespørsler
 • bistå med utarbeidelse av kontrakter/bestillinger, samt økonomisk oppfølging
 • bistå med oppfølging av byggeledelse/prosjekter som gjennomføres av eget personell og innleide leverandører
 • gi innspill til drift-/vedlikeholdsplaner
 • gi faglig rådgivning og gjennomføre saksbehandling 

Kvalifikasjoner

 • relevant ingeniørutdanning på høgskole-/universitetsnivå, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen byggfaget
 • relevant erfaring fra arbeidsområdet 
 • det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA  
 • gode datakunnskaper 
 • førerkort kl. B
 • må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • det kreves sikkerhetsklarering Hemmelig

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • er proaktiv, og tar initiativ og ansvar
 • er selvgående og har høy gjennomføringsevne 
 • er strukturert
 • er analytisk 
 • er målbevisst og resultatorientert              

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) lønnstrinn 64-70 iht. Statens lønnsregulativ (brutto kr 565.500-631.700,- pr år).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Håvard Bakken-Jakobsen
Leder fagingenører
Mobil: 400 39 019

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger