Fagingeniør brann

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avtale og eigedomsstyring inngår i eininga Eigedomsforvaltning i Forsvarsbygg. I dag har avdelinga ca. 40 tilsette og er lokalisert i Harstad, Hamar og Oslo. Avtale og eigedomsstyring skal følge opp forvalting, drift og vedlikehald og gi støtte ved teknisk internkontroll og tilstandsanalysar av eigedomsmassen. Avdelinga utarbeider prosedyrar og retningslinjer, slik at dei 6 regionane kan ta vare på eigedom, bygg og anlegg på ein einsarta måte over heile landet. Stillinga rapporterer til leiar for fagingeniørane og er lokalisert til Oslo, Hamar eller Harstad. Noko reisevirksomheit må påreknast.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i Offentlighetsloven – jamfør særleg Offentlighetsloven § 25. Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Send søknad via vår rekrutteringsportal på www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ein effektiv tenesteutføring og leveranse innan FDVU (Forvalting, drift, vedlikehald og utvikling).
 • Ta vare på fagansvaret inkludert overordna krav, direktiv, offentlege lover og forskrifter til fagfeltet, herunder også bidra til ein tilfredsstillande miljøsatsing for faget og sørge for god kontakt med myndigheiter.
 • Bidra innan teknisk internkontroll og tilstandsanalyse.
 • Løyse tildelte oppgåver i samband med internasjonale operasjonar.
 • Samarbeide med seksjonen sine medarbeidarar, og koordinere fagområdet.
 • Bidra til å oppdatere Forsvarsbygg sin prosjekteringsrettleiar.
 • Støtte regionane og andre i brannfaglege spørsmål og vurderingar.
 • Kvalitetssikre rammeavtalar innan brannfaget

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor utdanning, eller teknisk fagskole med tilleggskompetanse
 • Ønskeleg med relevant erfaring frå forvalting, drift og vedlikehald av EBA (eigedommar, bygg og anlegg).
 • God kjennskap til tenestefeltet sitt omfang, utfordringar og problematikk.
 • Må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg/ Nato CONFIDENTIAL.

Personlige egenskaper

 • Opptatt av fagleg utvikling 
 • Gode kommunikasjonseigenskapar
 • Analytisk 
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Nytenkande

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181/ overingeniør kode 1087 frå kr. 627 700,- til kr. 679 000,- (ltr. 69-73). Endeleg lønnsplassering blir gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode forsikring- og pensjonordningar i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelseteneste
 • Bustadlån i Statens Pensjonskasse
 • Meiningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Magnar Næss
Leiar fagingeniørene
Telefonnummer: 920 97 656

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger