Fagingeniør brann

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg region Midt søker etter fagingeniør innen fagfeltet brann. Fag og prosjekt er overordnet avdeling og har ansvaret for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter. Fagavdelingen består av i alt 7 fagingeniører og vi har ledig en stilling som fagingeniør Brann. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Arbeidssted er Trondheim, Værnes eller Ørland. 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av regionens oppgaver iht offentlige krav til brannvern samt Forsvarsbyggs egne bestemmelser, slik at liv, helse, miljø og materielle verdier sikres
 • Være en av regionens ressurspersoner innen fagområdet
 • Oppgaver som brannvernleder iht gitt instruks
 • Påse at alle utleieobjekter tilfredsstiller våre og kundens branntekniske behov og krav ifm utleie av EBA
 • Følge opp leietakere og kundekontakter og ivareta det ansvar de pålegges ifm organisatorisk brannvern
 • Samarbeide med kommunale brannsjefer mht tilsyn samt saksbehandling av tilsynsrapporter
 • Samarbeide med leietakers brannvernkontakter I regionen
 • Ajourhold av branndokumentasjon
 • Avviksbehandling, iverksetting og oppfølging av branntekniske tiltak
 • Saksbehandling av bygningstekniske endringer mht brannsikkerhet
 • Faglige innspill til drifts-/vedlikeholdsplaner og planer for forebyggende vedlikehold
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innenfor forebyggende brannvern
 • Revisjon av IK prosedyrer, husbranninstrukser m.m.
 • Tilstandsanalyser
 • Faglig rådgivning og saksbehandling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen brannfaget og relevant erfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • Førerkort kl B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Fagorientert
 • Analytisk
 • Handlingsorientert
 • Kundeorientert
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (1087) fra kr. 565 500, til kr. 646 700,
 • (Ltr. 64-71 ). Endelig lønnsplassering gjøres etter
  vurdering av kvalifikasjoner.
 •  Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Jan Morten Sydskjør
Telefonnummer: 934 83 981

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger