Fagingeniør brann

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avtale og eiendomsstyring inngår i enheten Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg. I dag har avdelingen 20 ansatte og er lokalisert i Harstad, Hamar og Oslo. Avtale og eiendomsstyring skal følge opp forvaltning, drift og vedlikehold og gi støtte ved teknisk internkontroll og tilstandsanalyser av eiendomsmassen. Avdelingen utarbeider prosedyrer og retningslinjer, slik at de 6 regionene kan ivareta eiendom, bygg og anlegg på en ensartet måte over hele landet. Avtale og eiendomsstyring har ansvaret for ivaretakelse av avtaleverket for husleie.

Stillingen rapporterer til leder for fagingeniørene og er lokalisert til Hamar eller Harstad.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til en effektiv tjenesteutførelse og -leveranse innen FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).
 • Ivareta fagansvaret inkludert overordnede krav, direktiver samt offentlige lover og forskrifter til fagfeltet, herunder også bidra til en tilfredsstillende miljøsatsing for faget samt sørge for god kontakt med myndigheter.
 • Bidra innen teknisk internkontroll og tilstandsanalyse.
 • Løse tildelte oppgaver i forbindelse med internasjonale operasjoner.
 • Samarbeide med seksjonens medarbeidere om faget, og koordinere fagområdet.
 • Være med å oppdatere Forsvarsbyggs prosjekteringsveileder.
 • Støtte regionene og andre i brannfaglige spørsmål og vurderinger.
 • Kvalitetssikre rammeavtaler innen brannfaget.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå (flere retninger kan være aktuelle).
 • Ønskelig med relevant erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA (eiendommer, bygg og anlegg).
 • God kjennskap til tjenestefeltets omfang, utfordringer og problematikk.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Analyse- og problemløsningsevner.
 • Initiativ til egen læring.
 • Relasjonsevner.
 • Resultatorientert.
 • God gjennomføringsevne.

 

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør kode 1181/overingeniør kode 1087 fra kr. 611 700,- til kr. 661 700,- (ltr. 69-73).
 • Stillingsbrøk: 100%.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Gode velferdsordninger.

Kontaktpersoner

Magnar Næss
Leder fagingeniørene
Telefonnummer: (+47) 920 97 656

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger