Fagingeniør brann - Porsangmoen eller Kirkenes

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region nord. Vi søker derfor etter fagingeniør brann til utfordrende og varierte oppgaver i Forsvarsbygg. 

Stillingen har ansvarsområde i Finnmark og mulig arbeidssted kan være Porsangmoen eller Kirkenes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Regionens hovedfokus er ivaretaking av Forsvarets eiendomsportefølje innen sitt geografiske ansvarsområde. Hovedleveransen for regionen omhandler forvaltnings-, drifts-, vedlikeholds- og utviklingsoppgaver.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr. spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på nettsida vår, www.forsvarsbygg.no og karrieresida vår www.forsvarsbygg.no/karriere.

Arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av regionens oppgaver iht offentlige krav til brannvern samt Forsvarsbyggs egne bestemmelser, slik at liv, helse, miljø og materielle verdier sikres
 • Være en av regionens ressurspersoner innen fagområdet
 • Oppgaver som brannvernleder iht gitt instruks
 • Påse at alle utleieobjekter tilfredsstiller våre og kundens branntekniske behov og krav ifm utleie av EBA
 • Følge opp leietakere og kundekontakter og ivareta det ansvar de pålegges ifm organisatorisk brannvern
 • Samarbeide med kommunale brannsjefer mht tilsyn samt saksbehandling av tilsynsrapporter
 • Samarbeide med leietakers brannvernkontakter innen regionen
 • Ajourhold av branndokumentasjon
 • Avviksbehandling, iverksetting og oppfølging av branntekniske tiltak
 • Saksbehandling av bygningstekniske endringer mht brannsikkerhet
 • Faglige innspill til drifts-/vedlikeholdsplaner og planer for forebyggende vedlikehold
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innenfor forebyggende brannvern
 • Revisjon av IK prosedyrer, husbranninstrukser m.m.
 • Tilstandsanalyser
 • Faglig rådgivning og saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • Relevant ingeniørutdanning fra universitet-/høgskolenivå (bachelor/master)  
 • Ønskelig med relevant erfaring fra arbeidsområdet    
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • Må kunne mestre norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert, evne til å etablere gode kunderelasjoner
 • Høy gjennomføringsevne, er selvstendig og motivert
 • Strukturert
 • Initiativ og ansvarlighet
 • Målbevisst og resultatorientert
 • God til å ta avgjørelser

Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt  

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (1087) fra kr. 565.500,- til kr. 658.300,- brutto per år i henhold til Statens lønnsregulativ.
 • En utfordrende, spennende og hektisk jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger  

 

Kontaktpersoner

Anne-Rita Hansen
Leder fagingeniørene region nord
Telefonnummer: 46777363

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger