Faggruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Område Oslokorridoren har ledig stilling som faggruppeleder linjen på banestrekning Dovrebanen sør.

Dovrebanen sør har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningene Eidsvoll – Fåberg. Det geografiske ansvarsområde er stort og omfatter mange spennende utfordringer for den rette lederen. Vi har både gode gamle anlegg og noen helt nye.

Område Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt ansvar for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet fra Larvik til Lillehammer.

I denne lederstillingen har du det faglige ansvaret for ditt fagområde og din delstrekning. Du vil være ansvarlig for å prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Dette omfatter tildelte budsjetter og fullmakter, og gjeldende regelverk for området. Som faggruppeleder har du personalansvar og ansvar for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgavene. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og banesjefsområder.

Stillingen rapporterer til banesjef, og vil inngå i ledergruppen på banestrekningen.
Stasjoneringssted er for tiden Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og resultatansvar for enheten
 • Ansvar for sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i anleggene
 • Ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets og tilstandsutvikling
 • Sørge for innsamling og vedlikehold av all teknisk dokumentasjon innenfor fagområdet på banestrekningen
 • Ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper, med evne til å skape fellesskap og engasjement
 • Relevant ledererfaring fra lignende stilling
 • Teknisk utdanning eller fagbrev innen fagområdet
 • God sikkerhetskompetanse
 • Kompetanse innen jernbanevirksomhet og Bane NORs tekniske regelverk på fagområdet er en stor fordel
 • Det er også ønskelig at du har lokalkunnskap, samt kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Som leder er du preget av fokus på sikkerhet og faglig kvalitet, og du har evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse, slik at vi oppnår høy produktivitet og kontinuerlige forbedringer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet ved å tenke helhetlig på tvers av fag og områder. Du vil også være en faglig støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde. Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger
 • Pt. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Anders Nicolaysen
Banesjef
Telefonnummer: +4791655054

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon