Faggruppeleder vegtrafikksentralen øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vegtrafikksentralen øst (VTS) er en av fem vegtrafikksentraler i Norge og er et synlig ansikt utad for Statens vegvesen, og er en del av Statens vegvesen sin operative beredskapsenhet og dekker det geografiske ansvarsområdet i Viken, Innlandet og Oslo. Den er bemannet 24/7/365, og det jobber 56 medarbeidere her, hvorav 46 trafikkoperatører.

Vegtrafikksentralen øst er egen seksjon i avdelingen Trafikkstyring og beredskap, på divisjon Transport og Samfunn. Seksjonen er delt i to faggrupper, en for veginformasjon og en for trafikkstyring. Trafikkoperatørene på begge faggruppene arbeider turnus.

Vi har nå ledig stilling som faggruppeleder for Trafikkstyring. Kontorsted er Vegtrafikksentralen i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområder:

Personal og fagansvar for egen faggruppe, 27 operatører.

Ansvarlig for bemanning, turnusplaner og oppfølging av lønn.

Være faglig oppdatert og en pådriver i utviklingen av håndtering og informasjon rundt trafikale hendelser.

Delta i ulike prosjekt innen faget.

Kontakt mot media og andre samarbeidsparter.

Faggruppeleder skal også kunne ta del i operativ drift ved kriser.

Inngår i ledergruppen til seksjonsleder.

Hjemmevakt.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever:

 •  Relevant universitet/høyskoleutdanning, minimum 3 år.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Må oppfylle krav til sikkerhetsklarering.
 • God formuleringsevne (muntlig og skriftlig), også på engelsk
 • Førerkort klasse B

 

Vi ønsker:

 • Ledererfaring
 • Trafikkfaglig erfaring
 • God forståelse for bruk av datasystemer og andre teknologiske hjelpemidler.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • For å lykkes i stillingen vil det være en fordel med kompetanse på regelverk rundt turnusarbeid og utarbeidelse av turnusplaner.

 

Som person ønsker vi at du er:

 • Handlekraftig
 • I stand til å takle stress
 • God på samarbeid, kommunikasjon og service
 • Beslutningsdyktig og har evne til å håndtere mange arbeidsoppgaver samtidig.
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram 
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Christian Prydz, tlf. 97713380/epost  christian.prydz@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger