Faggruppeleder Utekontroll sør

Faggruppeleder Utekontroll

Stillingsbeskrivelse

Utekontroll

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Utekontrollen har det faglige ansvaret for all trafikkontroll langs veg. Vår hovedoppgave er å ivareta trafikksikkerheten og bidra til at alle trafikanter kommer trygt fram. Dette skjer gjennom stor kontrollaktivitet. I tillegg jobber vi for like konkurransevilkår i transportbransjen og et godt arbeidsmiljø for yrkessjåfører.

Utekontroll sør har i dag 59 ansatte, og består av tre områder; A, B og C. Vi har ledig stilling som faggruppeleder hos Utekontroll sør B som har 14 ansatte. Sør B omfatter deler av Viken (Vestby, Ski, Sofiemyr, Drammen, Notodden), i tillegg til Oslo.

Kontorsted er for tiden Taraldrud kontrollstasjon som ligger ved Sofiemyr i Nordre Follo kommune ved grensen til Oslo kommune.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar, samt faglig oppfølging av faggruppen. Du vil jobbe operativt. Faggruppeleder inngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Faggruppelederen koordinerer og følger opp utekontrollvirksomheten i faggruppen, og i nært samarbeid med de andre trafikant- og kjøretøyområdene i divisjonen. Du vil også ha tett samarbeid med Politiet, tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Kvalifikasjonskrav

Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.

Vi vektlegger erfaring innen bil-, anleggs-, eller truckbransjen, samt ledererfaring.

Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du må ha førerkort, minimum klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette ønsker vi oss

Du er en samlende leder med evne til å utvikle og motivere medarbeidere. Du trives best når du jobber sammen med andre, og er en lagspiller. Samtidig er du din rolle bevisst som leder, og er lojal mot de beslutninger som skal tas. Du kan vise til gjennomføringsevne, og jobber målrettet og strukturert.

Du har en genuin interesse for faget, og er opptatt av hva som skjer i faggruppen. Samtidig evner du å løfte blikket for å få oversikt når det er nødvendig.

Vi kan tilby

  • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
  • Eget lederintroduksjonsprogram
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Erik Wolff, tlf. 414 76 950.

Vi ber om at vitnemål og attester vedlegges elektronisk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger