Faggruppeleder - Utekontroll Nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Utekontrollen har det faglige ansvaret for all trafikkontroll langs veg. Vår hovedoppgave er å ivareta trafikksikkerheten og bidra til at alle trafikanter kommer trygt fram. Dette skjer gjennom stor kontrollaktivitet. I tillegg jobber vi for like konkurransevilkår i transportbransjen og et godt arbeidsmiljø for yrkessjåfører.

Utekontrollseksjon nord har ledig stilling som faggruppeleder. Seksjonen vil fra 1.1.20 ha 33 ansatte, hvorav 13 av disse vil tilhøre Utekontroll Nord B.

Kontorsted er primært for tiden Fauske, men også Narvik, Harstad, Mo i Rana eller Mosjøen kan være aktuelt kontorsted.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar, samt faglig oppfølging av faggruppen. Som faggruppeleder inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.
 • Faggruppelederen koordinerer og følger opp utekontrollvirksomheten i faggruppen, og i nært samarbeid med de andre trafikant- og kjøretøyområdene i divisjonen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning, høyskole eller universitet, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet vil bli tillagt vekt.
 • Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ønsker deg som er en

 • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere.
 • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med medarbeiderne og utekontroll i nord samlet.
 • Leder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Eget lederintroduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Helle Torill Sandvik, tlf. 908 76567.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger