Faggruppeleder - Trafikant Øst 1

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikantseksjonen har ansvar for førerprøver, kurs og andre aktiviteter rettet mot publikum ved trafikkstasjonene.

Ved trafikantseksjon øst 1 er det ledig stilling som faggruppeleder. Faggruppen for Follo-Østfold vil fra 1.1.2020 ha 26 ansatte fordelt på lokasjonene Drøbak, Hafslund og Mysen. I tillegg kjøres førerprøver fra Moss. Kontorsted er for tiden Hafslund. Jevnlig reising til de øvrige lokasjonene må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar. Operativ ledelse i seksjonen, ansvar for kvalitet, faglig samhandling og ressursutnyttelse, bidra til seksjonens og avdelingens planlegging. Som faggruppeleder inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet vil bli tillagt vekt.
 • Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en

 • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere
 • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
 • Leder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Eget lederintroduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Trond I.B. Olsen, tlf. 971 15679.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger