Faggruppeleder signal, Trønderbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I denne lederstillingen har du det faglige ansvar for ditt fagområde og din delstrekning som trekker seg fra Støren - Steinkjer. Du vil være ansvarlig for å prioritere drift- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Dette omfatter tildelte budsjetter og fullmakter, og gjeldende regelverk for området. Som faggruppeleder har du personalansvar og ansvar for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgaver. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og banesjefområder.

Faggruppeleder rapporterer til banesjef, og inngår i dens lederguppe

Stasjoneringssted; Marienborg, Trondheim

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i anleggene
 • ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets- og tilstandsutvikling
 • ansvar for vedlikehold og kontinuerlig innsendling av dokumentasjon innen sitt fagområde på sin strekning
 • ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen

Ønskede kvalifikasjoner

 • teknisk utdanning eller fagbrev innen fagområdet
 • god sikkerhetskompetanse - skal kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • god kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORs tekniske regelverk innen sitt fagområde
 • god kjennskap til Bane NORs styringssystem, Synergi og Banedata
 • ha eller erverve lokalkunnskap, kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • gode lederegenskaper, samt evne til å skape fellesskap og engasjement
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

Som leder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet, og du har evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du har evne til å tenke helhetlig på tvers av fag og områder og til å være en faglig støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. I tillegg kan vi tilby:

 • God lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • personalbillett med NSBs tog
 • fritidsboliger

Kontaktpersoner

Geir Revdahl
Telefonnummer: (+47) 91672638

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon