Faggruppeleder linjen, Sørlandsbanen vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Område Sør har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt ansvar for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer på Sørlandsbanen fra Stavanger til Kongsberg og Larvik, med sidebaner. Vi søker faggruppeleder linjen til banestrekningen Sørlandsbanen vest.

Banestrekning Sørlandsbanen vest har ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning, drift og vedlikehold av strekningen Stavanger - Kristiansand.

I denne lederstillingen har du det faglige ansvaret for ditt fagområde på banestrekningen. Du vil være ansvarlig for å prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Dette omfatter tildelte budsjetter og fullmakter, og gjeldende regelverk for området. Som faggruppeleder har du personalansvar og ansvar for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgavene. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og banesjefsområder. Stillingen rapporterer til banesjef Sørlandsbanen vest, og vil inngå i dennes ledergruppe.

Stasjoneringssted er for tiden Bryne.

Arbeidsoppgaver
 • personalansvar
 • ansvar for sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i anleggene
 • ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets- og tilstandsutvikling
 • sørge for innsamling og vedlikehold av all teknisk dokumentasjon innen sitt fagområde på sin strekning
 • ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen
Ønskede kvalifikasjoner
 • ingeniør eller teknisk fagskole, gjerne med fagbrev innen fagområdet
 • god sikkerhetskompetanse - skal kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • gjerne erfaring fra bygg-/anleggsbransjen
 • ha eller kunne erverve seg kunnskap om Bane NORs tekniske regelverk innen sitt fagområde
 • ha eller kunne erverve seg lokalkunnskap, kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • god erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • førerkort klasse B
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode lederegenskaper, samt evne til å skape fellesskap og engasjement
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Personlige egenskaper
 • Som leder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet, og du har evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du har evne til å tenke helhetlig på tvers av fag og områder og til å være en faglig støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, engasjert og profesjonell.

Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  I tillegg kan vi tilby:

  • gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t. personalbillett med NSBs tog
  • opplæring og gode utviklingsmuligheter

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Atle Havnerås
Telefonnummer: (+47) 92200002

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon