Faggruppeleder Linjen Mosjøen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Område Nord har ledig stilling som faggruppeleder ved Linjen Mosjøen.

Som faggruppeleder har du det faglige ansvaret for fagområdet linjen på din delstrekning. Du har budsjett- og personalansvar og er ansvarlig for å prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Du skal sørge for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgavene og sikre produktivitet. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid for best mulig leveranse

Stillingen rapporterer til banesjef for Nordlandsbanen Sør, og inngår i banesjefens ledergruppe.

Stasjoneringssted: Mosjøen

 

Arbeidsoppgaver

 • Budsjett- og personalansvar
 • Ansvar for sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i anleggene
 • Ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets- og tilstandsutvikling
 • Sørge for at teknisk dokumentasjon er oppdatert
 • Ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning eller fagbrev innen fagområdet
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God sikkerhetskompetanse - må kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • God kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORs tekniske regelverk innen sitt fagområde
 • Ha eller erverve lokalkunnskap, kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Som leder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet. Du evner å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at du oppnår resultater mens virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du motiverer medarbeiderne dine og videreutvikler kompetansen i egen enhet. Videre har du evne til å skape fellesskap og engasjement, og du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er en støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde og du tenker helhetlig løsning også på tvers av fag og områder. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, engasjert og profesjonell.

 

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • Muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Bjørn Sørum
Telefonnummer: +47 916 78 535

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon