Faggruppeleder Linjen Dovre

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

I denne lederstillingen har du det faglige ansvaret for ditt fagområde og din delstrekning som strekker seg fra Dombås - Støren på Dovrebanen, og fra Dombås - Åndalsnes på Raumabanen. Strekningen er på totalt 27 mil. Med arbeidsoppgaver innen linjefaget vil det være spor, skinner, sviller, sportrase, tuneller, broer, planoverganger, ballast, grøfter, stikkrenner mm.

Du vil være ansvarlig for å prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Dette omfatter tildelte budsjetter og fullmakter, og gjeldende regelverk for området. Som faggruppeleder har du personalansvar og ansvar for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgavene. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og banesjefsområder.

Stillingen rapporterer til banesjef, og vil inngå i dennes ledergruppe.

Stasjonering: Oppdal eller Domås

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ca 20 stk + lærlinger: Arbeidsmiljø, bemanningsplanlegging og oppfølging,
 • Fagansvar: prioritering med hensyn på sikkerhet, tilgjengelighet, kvalitet og tilstandsutvikling i anleggene. Sørge for innsamling og vedlikehold av all teknisk dokumentasjon innen sitt fagområde på sin strekning
 • Økonomi: ressursbruk og produktivitetsutvikling.
 • Ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • teknisk utdanning eller fagbrev innen fagområdet
 • god sikkerhetskompetanse - skal kunne forstå og anvende risikoanalyser og løpende kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • god kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORs tekniske regelverk innen sitt fagområde vil være en fordel
 • relevant erfaring vil bli vektlagt
 • god økonomi- og kontrakts forståelse
 • ha eller erverve lokalkunnskap, kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • gode lederegenskaper, samt evne til å skape fellesskap og engasjement
 • god erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper

Som leder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet, og du har evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du har evne til å tenke helhetlig på tvers av fag og områder og til å være en faglig støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et profesjonelt, uformelt og engasjert miljø med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur
 • Forsikring- og pensjonsordninger
 • P.t personalbillett hos NSB

Kontaktpersoner

Ivar Lauritzen
Telefonnummer: (+47) 91672644

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon