Faggruppeleder lavspenning, Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Spennende stilling i et viktig område

Vi har ledig stilling som faggruppeleder lavspent for banestrekning Oslo.

Banestrekning Oslo har alt ansvar for sikkerhet i og ved spor, forvaltning samt drift og vedlikehold av strekningen Spikkestad - Asker - Oslo - Lillestrøm.

Baneområde Oslokorridoren har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt ansvar for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer i Østlandsområdet fra Larvik til Lillehammer.

I denne lederstillingen har du det faglige ansvaret for ditt fagområde og din delstrekning. Du vil være ansvarlig for å prioritere drifts- og vedlikeholdsaktiviteter innenfor gjeldende mål- og resultatkrav for stillingen. Dette omfatter tildelte budsjetter og fullmakter, og gjeldende regelverk for området. Som faggruppeleder har du personalansvar og ansvar for god ressursutnyttelse av personell og utstyr for å løse arbeidsoppgavene. Du skal også fremme tverrfaglig samarbeid slik at vi oppnår optimal ressursutnyttelse og samarbeid mellom faggrupper og banesjefsområder.

Stillingen rapporterer til banesjef, og vil inngå i ledergruppen for dette området.

Stasjoneringssted er for tiden Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Lede enheten, inkludert personalansvar
 • Ansvar for sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i anleggene
 • Ivareta arbeidsmiljø, kompetanse, ressursbruk og produktivitets- og tilstandsutvikling
 • Sørge for innsamling og vedlikehold av all teknisk dokumentasjon innenfor fagområdet på banestrekningen
 • Ivareta samarbeid med de øvrige faggruppene på strekningen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Gode lederegenskaper, med evne til å skape fellesskap og engasjement
 • Relevant ledererfaring fra lignende stilling vil bli tillagt vekt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Teknisk utdanning eller fagbrev innen fagområdet
 • God sikkerhetskompetanse - skal kunne vurdere og håndtere risiko i virksomheten
 • God kunnskap om jernbanevirksomhet og Bane NORs tekniske regelverk innen fagområdet
 • Ha eller erverve lokalkunnskap, kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap
 • God erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Som leder er du preget av fokus på sikkerhet, faglig kvalitet, forbedring og produktivitet, og du har evnen til å prioritere og lede ut fra en balansert vurdering av disse målområdene, slik at virksomheten alltid drives innen trygge rammer. Du har evnen til å motivere dine medarbeidere og videreutvikle kompetansen i egen enhet. Du har evne til å tenke helhetlig på tvers av fag og områder, og til å være en faglig støttespiller for banesjefen innen ditt fagområde. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, engasjert og profesjonell.

Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

  I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • pt. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Guttorm Moss
Telefonnummer: 916 57 630

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon