Faggruppeleder Klient - NTNU IT

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU har store ambisjoner for utdanning og forskning, og for IT som virkemiddel for å nå målene. NTNU IT leverer IT-tjenester til mer enn 40.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. NTNU IT er organisert i 6 seksjoner som jobber med drift, brukerstøtte, utvikling, forvaltning, strategi og sikkerhet. Seksjon IT-Drift har ansvar for all sentral IT-infrastruktur ved NTNU. Vi sørger for at NTNUs ansatte og studenter har tilgang til nett, beregningsressurser, samhandlingsløsninger som O365, Sharepoint og Skype for Business, administrative applikasjoner og støttesystemer, terminaltjenester, e-post, utskrift og lagring.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med spennende oppgaver i et av Trondheims største IT-miljø?

Faggruppe Klient har pr i dag driftsansvar for operativsystem og programvare på mer enn 11 000 windowsbaserte klienter på NTNU. Dette er blant annet personlige klienter, datasaler og publikums pc’er. Faggruppe Klient har også et eget team som sørger for pakking og testing av programvare. 
Faggruppe Klient består av 12 dyktige ingeniører med variert bakgrunn. Vår leder for faggruppe Klient går nå av med pensjon, og vi søker hans erstatter.Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Personalledelse, inkl. budsjettansvar
 • Medarbeiderutvikling 
 • Optimalisering av interne prosesser 
 • Delta i prosjekter ved større endringer 

 

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, minimum bachelor eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet 
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å se sammenhenger i en stor organisasjon 
 • Evne til raskt å sette deg inn i problemstillinger og se løsninger 
 • God teknisk forståelse
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk

 

I tillegg er det en fordel med:

 • Ledererfaring
 • Kjennskap til utdanningssektoren
 • Kjennskap til ITIL og smidige metoder 
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim.

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å jobbe med spennende oppgaver i et av Trondheims største IT-miljø
 • Muligheter for videreutdannelse ved NTNU opp til Master-nivå. I tillegg har vi mulighet til å delta på enkeltstående kurs, fag, konferanser og seminarer ved NTNU.
 • Personlig utvikling og ansvar, samt faglige utfordringer i et nært samarbeid med kolleger og samarbeidspartnere. 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

 

Lønnsbetingelser m.v.:
Stillingen lønnes som senioringeniør, kode 1181, normalt fra kr. 590 000,- til 650 200,- pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger gis av seksjonssjef Ola Ervik, tlf. 924 08 403, e-post: ola.ervik@ntnu.no.

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 24.09.17. Stillingen har NTNU-nr. 90/17. 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter nærmere informasjon, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.