Faggruppeleder - Kjøretøy sør - Agder

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Kjøretøyseksjonen har ansvar for godkjenning av tunge og lette kjøretøy i hall. I tillegg deltar personellet ved seksjonen på kontroll av kjøretøy ute på veg.

Kjøretøy Sør består av ca 40 medarbeidere, med 1 seksjonsleder og 2 kontorsjefer i Vestfold/Telemark og Agder. Det er stillingen i Agder som skal besettes. Agder har 12 medarbeidere, fordelt på trafikkstasjonene i Arendal og Kristiansand. Kontorsted er for tiden i Arendal eller Kristiansand. Det forventes at kontorsjef jevnlig besøker lokasjoner han/hun har ansvaret for.

Vi søker deg som er motivert, som ser helheten og fremstår som en samlende leder.

Arbeidsoppgaver og ansvar
 • Personal- og budsjettansvar, lede avd. i henhold til definerte mål
 • Resultatansvar og bidrar til helhetlig leveranser
 • Ansvar for utvikling innenfor eget område
 • Faglig oppfølgning og rapportering på avd. arbeid
 • Samhandling på tvers av fylkesgrenser, og eksterne samarbeidspartnere
 • Inngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. For søkere med sterk, relevant og allsidig erfaring innen de aktuelle fagområdene, og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en
 • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere
 • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
 • Leder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og trives med å få frem det beste i dine medarbeidere. Du må være god på å samarbeide på ulike nivåer i organisasjonen, ha godt humør og takle hektiske hverdager. Som leder går du foran som et godt eksempel og tar ansvar for å utvikle deg selv og medarbeiderne dine.

Vi kan tilby
 • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
 • Eget lederintroduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy Sør - Linda Kvamme, tlf. 95132497.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger