Faggruppeleder - Kjøretøy Øst 2 - Innlandet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøyavdelingen,

har ledig fast stilling som faggruppeleder ved Kjøretøyseksjon øst 2

Kjøretøyseksjonen har ansvar for godkjenning av lette og tunge kjøretøy i hall i tillegg til kontroll av kjøretøy ute på veg. Kjøretøy Øst 2 består av ca. 60 medarbeidere, med 1 seksjonsleder og 3 fagledere i Innlandet og Viken Vest.

Du vil være leder for en faggruppe med ca. 20 medarbeidere ved forskjellige lokasjoner i Innlandet. Faggruppeleder inngår i seksjonen ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Som faggruppeleder vil du ha personal, økonomi, mål og resultatansvar i tillegg til faglig oppfølging av faggruppa. Kontorsted er for tiden Gjøvik eller Elverum trafikkstasjon og det forventes at du jevnlig besøker alle lokasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. For søkere med sterk, relevant og allsidig erfaring innen de aktuelle fagområdene, og personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Kjennskap til etatens fagområde vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi ønsker at du har ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert.

Vi søker deg som er en

 • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere
 • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
 • Leder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Leder som ser løsninger, har handlekraft og ønske om å jobbe tett på faget.
 • Leder som ser viktigheten i humor og fremstår som en god rollemodell.

Vi kan tilby

 • Lederansvar for dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat i utvikling.
 • Eget lederintroduksjonsprogram.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Kjøretøy Øst 2 – Tore Bekkevold, tlf. 48258983.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger