Faggruppeleder - Brukertjeneste Nord

Faggruppeleder - Brukertjeneste Nord - Bodø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Trafikant- og kjøretøyavdelingen bidrar aktivt for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjennom blant annet målrettet kontrollaktivitet rettet mot trafikanter, kjøretøy og firmaer, for å ivareta trafikksikkerheten og å sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.

Brukertjenesten har ansvar for operative oppgaver, kundebetjening og førstelinjebehandling av saker innenfor trafikant og kjøretøy.

Ved Brukertjenesten Nord, kontorsted for tiden Bodø, er det ledig stilling som faggruppeleder. Faggruppen vil fra 1.1.20 ha personalansvar for 25 medarbeidere fordelt på 10 trafikkstasjoner. Jevnlig reise til de øvrige trafikkstasjonene i Nordland må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personal-, økonomi, mål- og resultatansvar for brukertjenesten i Nordland. Ansvar for faglig oppfølging og utvikling av enheten.  Som faggruppeleder inngår du i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.

Kvalifikasjonskrav

  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.
  • Vi ønsker at du har noen års ledererfaring og kan vise til god gjennomføringsevne. Du må være samfunnsorientert, initiativrik og løsningsorientert. Erfaring fra endringsledelse og digitalisering er en fordel.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker deg som er en

  • Samlende leder, med evne til å utvikle og motivere medarbeidere
  • Leder som tenker strategisk og langsiktig, og oppnår resultater sammen med dine medarbeidere
  • Leder som er selvstendig, men lagspiller, ærlig, beslutningsdyktig, lojal, strukturert og med god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
  • Leder som ser løsninger og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.

Vi kan tilby

  • Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende fagmiljø
  • Eget lederintroduksjonsprogram
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Lill-Tove Amundsen, tlf. 906 90409.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene for stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Lill Tove Amundsen
seksjonssjef
Telefonnummer: 906 904 09

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger