Fagekspert signal/tele

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Teknologisk standardisering og aksept (tidligere Teknologi) inngår som en del av enheten Teknologi, innovasjon og utvikling. Arbeidsområdet omfatter blant annet utvikling og kontinuerlig forbedring av teknisk regelverk for ingeniørfagene signal og tele.

Vi søker etter nye medarbeidere for å styrke vårt team. Avdelingen har stor påvirkning på hvordan Bane NORs signal- og teleingeniører jobber. Teamet har ansvar for teknologisk standardisering, utvikling og forbedring av teknisk regelverk, aksept av generisk produkt og generisk applikasjon, systemforvaltning og rådgivning.

Vi ønsker å ansette både fagleder(e) og fagressurs(er). Samtlige forventes å ha, eller å kunne tilegne seg, betydelig kompetanse innen ERTMS, elektroniske eller konvensjonelle sikringsanlegg, fjernstyring, telesystemer eller kjøreveis-IKT.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholde og videreutvikle teknisk regelverk
 • Utvikle regelverk for ERTMS
 • Evaluere nye løsninger og gi aksept av generisk produkt og -applikasjon
 • Gi hjelp og støtte til organisasjonen ift. avdelingens ansvar og oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevant fagområde
 • God generell IT-kompetanse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ønskelig med kompetanse innen et eller flere av følgende områder; ERTMS, elektroniske eller konvensjonelle sikringsanlegg, fjernstyring, telesystemer eller kjøreveis-IKT
 • Ønskelig med kompetanse innen digitalisering

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er ryddig, strukturert og nøyaktig
 • Du er løsningsorientert
 • Du har faglig integritet

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor modernisering og videreutvikling av teknologiområder som er i rask utvikling.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Stein Ovar Nielsen
Telefonnummer: (+47) 91656312

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon