Fagekspert / kompetanserådgiver med førerkompetanse

Fagekspert / kompetanserådgiver med førerkompetanse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Transport har ansvaret for all skinnegående arbeidskjøring i Bane NOR. Vi anskaffer og leier ut skinnegående lastetraktorer, vedlikeholdstog og snøryddingsmaskiner til områdene. Vi er totalt ca. 80 medarbeidere som har ansvar for maskinforvaltning, opplæring og sertifisering av førere, operasjonell oppfølging og tilrettelegging.

Sertifisering Transport har ansvar for opplæring og sertifisering av førere og tilknyttede førere. I tillegg er vi kravstiller, gjennomfører opplæringsaktiviteter og godkjenner hovedsikkerhetsvakter, signalgivere og skiftere.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, kvalitetssikre og gjennomføre opplæring av førere over hele landet
 • Gi opplæring i sikkerhetsarbeid, bruk av nye elektroniske hjelpemidler og system som benyttes for arbeid i og ved spor
 • Oppfølging, opplæring og veiledning av instruktører, sensorer og kjørelærere
 • Utvikle og utføre opplæring i maskinteknikk, sikkerhetsarbeid og infrastrukturkompetanse
 • Gjennomføre regelverksopplæring
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner, sertifisere og re-sertifisere førere
 • Utvikle og sikre opplæring av skiftere, signalgivere og hovedsikkerhetsvakter
 • Være sparringpartner for andre operative fagmiljø

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagskoleutdanning innen relevant fagområde og/eller høyere utdanning innen administrasjon og sikkerhet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Yrkes
 • og/eller bedriftspedagogisk kompetanse
 • Endrings
 • og prosjektkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, engelsk og gjerne tysk
 • HMS-kompetanse
 • Erfaring med bruk av IKT-verktøy i planlegging og læringsarbeid
 • Ønskelig med bakgrunn innen jernbanesektoren

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, systematisk og serviceorientert
 • Gode samarbeids
 • og kommunikasjonsevner
 • Fokus på sikkerhet og kvalitetsstyring i daglig arbeid
 • Trives med en hektisk hverdag og like nye utfordringer
 • Opptatt av faglig utvikling og karriere

Vi tilbyr

 • Være med å påvirke i en bransje i utvikling
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør
 • Gode utviklingsmuligheter og målrettet kompetanseutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Fleksibel arbeidstid
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Marianne Ljosåk
Telefonnummer: +47 469 60 459

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon