Fagdirektør- IT- og helsearkivregister

Fagdirektør

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv (NHA) er i første halvår 2019 inne i en omfattende og viktig fase med etablering av en ny organisasjon med nye systemer i nytt bygg på Tynset i Hedmark. Norsk helsearkiv skal samle pasientopplysninger fra eldre bevaringsverdige pasientjournaler i ett, nasjonalt helsearkivregister, noe som er unikt i verdenssammenheng. Helsearkivregisteret skal fremme medisinsk, helsefaglig og annen forskning.

Som fagdirektør

Som Fagdirektør vil du være med å bygge opp et nytt nasjonalt helseregister i samarbeid med andre registermiljø i Norge, og sammen med Arkivverket og andre kompetansemiljøer skal det etableres løsninger for langtidsbevaring av digitalt materiale. Vi søker deg som liker å jobbe i grenseflaten mellom organisasjon, teknologi og virksomhetens brukere. Du bør ha en brennende interesse for å lede mennesker, og utnytte teknologiske muligheter for å løse og forenkle oppgaver.

Fagdirektøren inngår i NHA sin ledergruppe med direktør og tre seksjonsledere.

Ansvarsområdet ditt vil blant annet omfatte

Strategisk ledelse og overordnet ansvar for NHAs IT-seksjon og systemportefølje. Utvikling, anskaffelse, implementering, drift og forvaltning av en rekke systemer og databaser, samt øvrig IT-infrastruktur i Norsk helsearkiv. Seksjonen skal yte tjenester til hele virksomheten og understøtte primærfunksjonene i NHAs verdikjede.

Stillingen innebærer faglig, administrativt og personalmessig ledelsesansvar for seksjonen med inntil 15 medarbeidere.

Dine kvalifikasjoner 

 • Relevant utdanning på bachelor-/mastergradsnivå
 • Lang og relevant arbeidserfaring kombinert med relevant etterutdanning kan i særskilte tilfeller kompensere for krav til utdanning
 • Relevant ledererfaring fra miljøer som aktivt anvender og videreutvikler IT-løsninger
 • Erfaring fra prosjekter, utviklingsprosesser og/eller kvalitetsforbedringer av IT-tjenester
 • Det er en fordel med erfaring fra helseregistre, spesialisthelsetjenesten eller arkiv

Vi ønsker deg som er

 • Strategisk, nytenkende, løsnings- og resultatorientert
 • En god teambygger og motivator av medarbeidere med høy IT-kompetanse
 • Generalist med god virksomhetsforståelse og som ser muligheter for fremtidsrettet teknologianvendelse
 • God på samarbeid og til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Sterk på kommunikasjon

Vi kan tilby

 • Gode pensjonsordninger der det av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode lånebetingelser gjennom statens pensjonskasse.
 • 1 time trening i arbeidstiden pr. uke
 • Nye, morderne lokaler i naturskjønne omgivelser
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnes med kr 700.000 – 850.000pr år, avhengig av kompetanse og erfaring. For særskilt godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Tynset

Tynset er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Tog fra Oslo tar litt over fire timer gjennom Nord-Østerdalens skoger. Fra Trondheim tar togturen tre timer. Fem mil nord for Tynset ligger Røros, med flyplass og to daglige flyvninger tur retur Gardermoen. Tynset har 5500 innbyggere og er regionsenteret i Nord-Østerdal, med sykehus og akuttfunksjoner, politi og en flott ny videregående skole. Tynset har et rikt lag- og foreningsliv med kulturskole, korps, teater, fotball, håndball, ski, samt store jakt og fiskemuligheter. Hver vinter kjøres 1200 km med løypenett. Om sommeren er veien kort til organiserte eller egne toppturer i det mosekledde høyfjellslandskapet med milevis av ride- og sykkelstier.

Kontaktpersoner

Bjørn Børresen
Direktør
Bjørn Frydenborg
Rådgiver
Telefonnummer: 901 05 597

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no