Fagdirektør - elektronisk kommunikasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Luft-, post- og teleavdelingen har ansvar for luftfart, post og elektronisk kommunikasjon. I dette ligger også oppfølgingsansvaret for samfunnssikkerhet i sektorene. 

Avdelingen er delt inn i tre; en luftfartsseksjon, en post- og teleseksjon og en samfunnssikkerhetsenhet som koordinerer hele departementets samfunnssikkerhetsarbeid.

Vi søker nå fagdirektør til post- og teleseksjonen.

Om stillingen 

Som fagdirektør vil du få ansvaret for å koordinere avdelingens faglige arbeid med samfunnssikkerhet (forebygging, beredskap og krisehåndtering), med et særlig ansvar for samfunnssikkerhet innen elektronisk kommunikasjon. Stillingen innebærer tett samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet samt andre departementer, virksomheter og etater innenfor informasjons-/cybersikkerhetsarbeidet, i tillegg til internasjonalt arbeid innenfor fagfeltet.

Fagdirektøren skal støtte et strategisk og målrettet samfunnssikkerhetsarbeid innen sektorene luftfart-, post- og elektronisk kommunikasjon med særlig vekt på forebyggende tiltak, resiliente systemer og organisasjoner som kan håndtere større hendelser og kriser. Fagdirektøren skal videre tilrettelegge for operasjonell krisehåndtering på avdelingens faglige ansvar.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på masternivå
 • minst 10 års relevant arbeidserfaring
 • Følgende vil bli vektlagt: 
  • Solid erfaring innen samfunnssikkerhet
  • Inngående kjennskap til relevante offentlige og private virksomheters roller og ansvar på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet
  • Faglig kompetanse og interesse for arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering i ekomnettene
  • Erfaring med elektronisk kommunikasjon, gjerne fra næringslivet.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har

 • gode analytiske evner
 • god rolleforståelse
 • gode evner til samarbeid og gjennomføring
 • evne til å lede medarbeidere, styre og koordinere oppgaver og prosjekter
 • tydelig og god muntlig og skriftlig fremstilling, både på norsk og engelsk.

Stillingen medfører krav om sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes fra kr. 650 000 - 800 000.

Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Heidi Kvalvåg
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (+47) 22 24 82 02
Tove Flølo
Ekspedisjonssjef
Telefonnummer: (+47) 22 24 82 00

Hvem er Samferdselsdepartementet?

Samferdselsdepartementet er Regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transport- og kommunikasjonssektoren.

Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og kommunikasjon og fremmer regional utvikling.