Fagarbeider med mekanisk kompetanse innen signalfag

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NOR’s anlegg?

Baneområde Oslo tilhører Oslokorridoren. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Oslo til Asker/Spikkestad.

Som mekaniker arbeider du med revisjon og vedlikehold av drivmaskiner, kontrollåser og annet mekanisk utstyr. Det er og ønskelig at den som tilsettes i stillingen i perioder bidrar til sporvekselvedlikehold i sporet. Du vil også få i oppgave og ha oversikt og overordnet ansvar for avdelingens utstyr og lager.

Du vil bli en del av ett arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssted: for tiden Oslo

Arbeidsoppgaver

 • mekanisk vedlikehold av sporvekseldrivmaskiner
 • drift og vedlikeholdsoppgaver
 • holde orden på avdelingens utstyr/verktøy
 • varemottak
 • innsending av komponenter/utstyr som må til reparasjon
 • til enhver tid oppgaver gitt av nærmeste leder.
 • Du må være villig til å delta i øvrig drift og vedlikeholdsoppdrag etter behov. Det må påregnes noe reisevirksomhet, og du må være innstilt på å arbeide turnus

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev innen mekanikk, eventuelt fagbrev som signalmontør
 • godkjent sporvekselkontrollør eller være villig til å ta denne utdannelsen
 • vi søker deg som behersker både teori og praksis
 • evne til systematisk arbeid med nøyaktighet og sikkerhet, herunder LEAN
 • relevant erfaring vil bli vektlagt
 • førerkort for bil klasse B
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent
 • arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting
 • god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk
 • inneha grunnleggende datakunnskaper og beherske relevant IKT
 • verktøy
 • Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter omgjengelige personer, med interesse og egenskaper innen fagområde.
 • Det legges stor vekt på forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.
 • Du må ha gode kommunikasjon -og samarbeidsevner, samt vilje til å holde deg faglig oppdatert.
 • Du må ha god sikkerhets og risikoforståelse.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer, samt våre verdier som er åpen,respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter for den rette
 • et meget godt arbeidsmiljø
 • gode forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • pt. personalbillett med tog


  .

Kontaktpersoner

Jon Henrik Bern
Telefonnummer: (+47) 916 50 181

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon