Fagarbeider innen akvakultur eller tekniske fag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkrafts mål i alle aktiviteter er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning og våre miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende.

Fagarbeider med fagbrev akvakultur eller tekniske fag. 

Eidfjord settefiskanlegg ligger i Simadalen i Eidfjord kommune og har et team på 4 medarbeidere som har ansvaret for å drifte settefiskanlegget på en god og forsvarlig måte.

For å sikre god fiskevelferd er Statkraft pålagt kontinuerlig overvåkning av fisk og yngel. Dette innebærer at alle medarbeidere ved settefiskanlegget inngår i en 4 ukers vaktordning med responstid på 30 minutter.

Din rolle:

 • Arbeidsoppgavene varierer og de ulike oppgavene styres av årstidene.
 • Du vil delta i daglig drift av settefiskanlegg, fra rogn til settefisk, både laks og ørret.
 • Du vil delta i feltarbeid, stamfiske i elver og innsjøer samt utplanting av rogn og utsetting av fisk.
 • Du vil delta i alt vedlikehold av bygninger og utstyr som avdelingen har ansvaret for.

Din profil:

 • Du har et fagbrev enten innen akvakultur eller elektro, bygg eller maskin.
 • Du har interesse for friluftsliv og liker å jobbe med praktiske løsninger både på det tekniske og fiskefaglige området
 • Du evner å kunne delta i feltarbeid i og langs vassdrag og i fjellet under til dels krevende terreng og værforhold
 • Du må ha førerkort min. kl BE
 • Du er selvstendig, initiativrik og samarbeider godt i team
 • Du har god HMS forståelse og engasjement
 • Du evner å drive kontinuerlig forbedring
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Fleksibel og samarbeidsvillig på tvers av enheter
 • God kommunikasjonsevne på norsk både muntlig og skriftlig
 • Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og  nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Daniela S.Brakstad
Telefonnummer: +47 46432733

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.