Fagansvarlig ytre miljø /toksikolog

Fagansvarlig ytre miljø /toksikolog

Glencore Nikkelverk jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner slik at miljøforurensning i størst mulig grad unngås. Bedriften er sertifisert etter ISO14001- standarden og arbeidet med ytre miljø skjer i et tett samarbeid mellom Produksjon, Prosjektering, HMS og FoU. Arbeidet med ytre miljø har fokus på utslipp til luft, sjø og grunn samt støy og avfallshåndtering. Vårt hovedfokus er å finne gode løsninger som adresserer utslipp ved først og fremst å gjøre noe med kilden og samtidig oppnå produktivitetsforbedring. Vi søker en faglig sterk og engasjert ressursperson som kan bidra til at bedriften imøtekommer og ligger i forkant av myndighetspålagte miljøkrav.

Stillingsbeskrivelse

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og tilrettelegge bedriftens aktiviteter for å ivareta alle forhold innenfor ytre miljø. Påse at nødvendige måleprogrammer er etablert og at gjeldende lover, forskrifter og krav i utslippstillatelser overholdes. 
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp risikovurderinger knyttet til ytre miljø
 • Sikre at bedriften opererer i samsvar med myndighetskrav og Reach regelverket. Oppdatere og vedlikeholde Reach registeret. Delta i arbeidsgrupper i Reach konsortier i Brussel.
 • Koordinere kommunikasjonen mot myndigheter og andre aktører knyttet til ytre miljø. Følge opp miljørapportering i tråd med gitte krav.
 • Utarbeide klassifisering og merking av mellom- og sluttprodukter iht CLP regelverk
 • Oppfølging av krav til deponier for farlig avfall
 • Følge opp bedriftens miljøsertifisering iht ISO14001


 Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på mastergrads-nivå, fortrinnsvis innen toksikologi eller øko-toksikologi
 • Erfaring fra arbeid med Reach, CLP regelverk, deponi for farlig avfall
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller annen prosessindustri
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Systematisk og analytisk
 • Initiativrik og selvstendig
 • Høy faglig integritet
 • Samarbeidsorientert med god kommunikasjonsferdigheter


Vi kan tilby:

 • Jobb i et internasjonalt konsern med solid økonomi
 • Varierte faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Aktivt idrettslag. Bedriftshytter på fjellet (Hovden) og ved sjøen (Blindleia)

Kontaktpersoner

Bjørg-Kari Haugland
Rådgiver ytre miljø
Mobil: 488 81 426