Fagansvarlig Vei

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Bydrift har til sammen ca. 100 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum. Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen og Tønsberg Parkering på Bjørn Farmand.

Ved virksomheten Bydrift på Rådhuset/ Byfogdløkka er det ledig stilling som Fagansvarlig Vei – 100% fast stilling. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av saker og planer relatert til kommunale veier, G/S-veier, gatelys og broer
 • Samarbeide med Driftsavdeling, Tønsberg Parkering, Kommuneutvikling og andre interne aktører
 • Saksbehandling og kontakt med andre myndigheter
 • Behandling av skiltplaner
 • Henvendelser fra publikum, foreninger og næringsliv
 • Planlegging og oppfølging av trafikksikkerhetsarbeid
 • Prosjektledelse til små prosjekter
 • Gjennomføring av tidligfase, studier og reguleringsarbeider
 • Andre oppgaver som normalt tilfaller vei og g/s området
 • Stillingen rapporterer direkte til Byingeniøren

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå med veifag i fagkrets
 • Erfaring fra vei planlegging og forvaltning
 • Erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid
 • Må kunne beherske bruk av aktuelle dataprogrammer
 • God struktur og gode kommunikasjonsevner
 • Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team
 • Positiv innstilling og godt humør vektlegges
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Serviceinnstilt
 • Utøve et godt medarbeiderskap
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En trygg og faglig interessant stilling
 • Et godt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid
 • Frihet til å forme egen arbeidsdag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Rune Gjerden
Byingeniør

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.