Fagansvarlig vei og trafikk - Kommunalteknikk - Tekniske tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nedre Eiker kommune ved virksomhet Kommunalteknikk skal ansette Fagansvarlig/ingeniør i fast 100% stilling for ansvar for vei, bro, gatelys og trafikksikkerhetsplan. 

Kommunalteknikk har ansvar for vann, avløp, renovasjon, vei, dammer og vassdrag. 

Virksomheten har 15 årsverk og har fagansvar, planlegger og forvalter kommunens infrastruktur. Oppdragene utføres av kommunens egen Driftsorganisasjon og av eksterne entreprenører. 

Kommunen er en foregangskommune i arbeidet med flomsikring og har spennende oppgaver innen VA-sektoren og veianlegg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar vei med tilhørende anlegg
 • Utarbeide og følge opp trafikksikkerhetsplaner
 • Myndighetsutøvelse, kartlegging og saksbehandling innen fagområdet
 • Planarbeid investeringer og driftsoppgaver
 • Koordinering og prioritering av oppgaver mot Drifts organisasjon
 • Kontrakts og avtale inngåelse mot leverandører
 • Sommer/vinter vedlikeholdsplaner med oppfølging
 • Økonomi og budsjettansvarlig egen portefølje
 • Koordinering/samarbeid kommunale og interkommunale prosjekter
 • Koordinere og gjennomføre aktiviteter i regi av Buskerudbyen
 • Bidra i videreutviklingen av virksomheten for fremtidige utfordringer

 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørhøgskole eller tilsvarende kompetanse (kan fravikes ved dokumentasjon av lang og relevant erfaring innen drift og/eller forvaltning av vei-anlegg)
 • Erfaring innen vei, bro, gatelys forvaltning og drift
 • Kunnskap om normer, lover og forskrifter innen sektoren
 • Erfaring fra koordinering og samordning
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Utadvendt person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeidere som er initiativrik, løsningsorientert og har god arbeidskapasitet innenfor arbeidsfeltet og som ønsker å utvikle seg selv og faget. Søker må trives med team jobbing.

 

Vi tilbyr

 • En spennende og variert jobb i en kommune i utvikling, samt gode faglige utviklingsmuligheter i et til tider hektisk og godt arbeidsmiljø.
 • Kommunen har gode pensjonsordninger, forsikringer og fleksitid.
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Stein Horgen Ellingsen
Virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 46921036

Hvem er Nedre Eiker kommune ?

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet! Innenfor én time fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva renner igjennom kommunen, som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og Modum i vest. Vi preges av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det ca 24.000 innbyggere her og vi er en kommune i vekst! Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Svelvik. Les mer her