Fagansvarlig smartere anleggsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer, og vi ser at digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. Derfor satser vi nå stort på å nyttiggjøre oss av de mulighetene som ny teknologi og digitalisering gir for mer effektiv utnyttelse og vedlikehold av anleggene våre. Disse endringene vil kreve at Statnett har teknologi og forretningssystemer som håndterer den økte kompleksiteten. Vi har allerede et solid fundament, og trenger nå en leder som kan ta dette arbeidet til et nytt nivå.

Vi ser etter en erfaren, fleksibel og målrettet leder for digitaliseringen av vår anleggsforvaltning. Som leder vil du være en pådriver for en smartere og mer effektiv anleggsforvaltning, samt understøtte et sømløst samarbeid mellom forretning og IKT. Du vil få en sentral rolle i å drive prosessene videre og utarbeide en fremtidsrettet forretningsstrategi. I tillegg vil du også være delaktig i utformingen og organiseringen av fagområdet, og kan på sikt få personalansvar. Rollen får organisatorisk tilhørighet under enheten anleggsforvaltning i divisjonen Drift og marked, og blir en del av ledergruppen.

Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Ta det forretningsmessige ansvaret for den digitale utviklingen slik at Statnett når de strategiske målene innenfor effektivisering og digitalisering av anleggsforvaltningen
 • Ansvarlig for å avklare og koordinere behov og gevinster innenfor enheten på tvers av foretaket, og sørge for et godt samarbeid på tvers av foretaket
 • Bidra i utformingen av en overordnet og helhetlig IT-strategi for enheten
 • Forbedre prosesser og forenkle forretningsmodeller gjennom digitale strategier og mulighetene som ligger i ny teknologi gjennom RCM, kunstig intelligens, sensorer, droner, IoT og Big Data
 • Være en pådriver for å iverksette agile digitaliseringsprosjekter
 • Jobbe aktivt med utarbeidelse av forretningsmodeller, endringsledelse, innovasjon og konsept-workshops, samt strategisk IT-rådgivning

Kvalifikasjoner:

 • Du har fullført høyere teknisk og/eller økonomisk utdanning, erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse
 • Du kan vise til erfaring fra ledende rolle fra virksomhetssiden i komplekse IT- og digitaliseringsprosjekter basert på smidig arbeidsmetodikk
 • Du bør ha kjennskap til program- og porteføljestyring, samt evne å identifisere, igangsette, lede og sikre gevinstuttak i flere parallelle prosjekter
 • Du kan med fordel komme fra en bransje som har vært gjennom digitaliseringsprosesser, eller vise til erfaring fra konsulentbransjen med forretningsutvikling og endringsledelse     
 • Du har gode lederegenskaper, og bør kunne vise til dokumenterte resultater fra drifts- og virksomhetskritiske endringsprosjekter med stor grad av IT-utvikling
 • Du må kunne vise til helhetlig forretningsforståelse
 • Du kan med fordel ha kunnskap om industri 4.0
 • Du behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har solid forståelse for teknologi og prosesser, og for hvordan virksomheter kan forenkle og fornye sine arbeidsprosesser ved bruk av informasjonsteknologi
 • Du er analytisk, strukturert, kunnskapssøkende og målrettet
 • Du kan vise til gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt både på tvers av avdelinger og med kolleger som har ulik bakgrunn
 • Du er opptatt av å dele kompetanse, er inkluderende og bidrar til å gjøre andre gode
 • Du evner å tenke helhetlig og planmessig i forhold til foretaket
 • Du lærer raskt, samt setteR deg inn i nye problemstillinger og finner løsninger sammen med andre

Hva kan Statnett tilby?        

 • En attraktiv arbeidsplass hos energibransjens mest populære arbeidsgiver
 • En mulighet til å bidra i videreutvikling og digitalisering av landets kanskje viktigste infrastruktur 
 • Rollen byr på stor påvirkningskraft, samt å være en igangsetter av fremtidens digitaliseringsprosjekter
 • En stilling med gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig
 • Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde
 • Teamarbeid på tvers av avdelinger- og prosjekter med mennesker som har sterk fagkompetanse både teknisk og ikke-teknisk
 • Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordninger
 • Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker
 • Gode karrieremuligheter og lederutvikling internt
 • Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg (CV, vitnemål, evt. søknadsbrev) og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Høres dette interessant ut? 

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Kontaktpersoner

Andrea Huse
Glasspaper People
Telefonnummer: 466 79 080
Kine Grorud
Glasspaper People
Telefonnummer: 90219865

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger