Fagansvarlig SCADA

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur, og Eidsiva Nett eier og drifter et strømnett som strekker seg over 22 000 kilometer i Hedmark og Oppland. Nettsentralen styrer og overvåker strømnettet hele døgnet og vår Seksjon Systemdrift/Feilanalyse har ansvar for alle systemene som benyttes der. Seksjonen har også ansvar for dokumentasjon av alle hendelser i nettet som er underlagt Forskrift om Leveringskvalitet, herunder feilanalyse og avbruddsrapportering.

Kollegaen vi leter etter, vil ha en sentral rolle i vårt fagmiljø med hovedfokus på selskapets SCADA-system, ivaretagelse av krav i Kraftberedskapsforskriften, i tillegg til å styrke kompetansen knyttet til DMS-systemet. Har du lyst til å jobbe med samfunnskritiske applikasjoner og bli en del av vårt entusiastiske og humørfylte arbeidsmiljø? Arbeidsted er i Elverum kommune

 Aktuelle kandidater må påregne full bakgrunnssjekk grunnet stillingens krav til personkontroll i henhold til Kraftberedskapsforskriften §6.7.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, drifte og vedlikeholde selskapets SCADA-system
 • Implementere signalomfang for fjernkontroll ved nyinvesteringer og endringer i eksisterende anlegg
 • Gjennomføre og dokumentere tester av signalomfang
 • Følge opp IKT-sikkerhet i SCADA og prosessnett i samarbeid med konsernets IKT-avdeling
 • Lære opp våre driftsingeniører i operatørgrensesnitt og systemkompetanse
 • Følge opp og videreutvikle grensesnitt mot andre systemer
 • Bistå i utvikling, drift og vedlikehold av selskapets DMS-system
 • Delta i påkallingsberedskap for systemene driftet av seksjon Systemdrift & Feilanalyse 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå, i elkraftteknikk, kybernetikk, IKT eller elektronikk.
 • Erfaring med SCADA, RTU/kontrollanlegg og/eller drift av kraftsystemer.
 • Ønskelig med kompetanse i DMS.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og gode evner til å arbeide selvstendig
 • Strukturert og god til å planlegge, se helheten i ulike løsninger 
 • Gode analytiske evner 
 • Ønske om å utvikle seg videre innenfor våre driftssystemer  
 • Motiveres med både fortløpende driftsutfordringer og av å finne effektive, mer langsiktige fremtidsrettede løsninger 
 • Gode samarbeidsevner, kunne kommunisere på norsk med både drifts- og utviklingsmiljø
 • Interesse for å skape verdier i arbeidsprosesser gjennom bruk av data og teknologi

Vi tilbyr

 • Mulighet til å videreutvikle nettsentralens viktigste hjelpemiddel
 • Bli del av et entusiastisk, humørfylt og tverrfaglig team
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Espen Andresen
Seksjonsleder Systemdrift/Feilanalyse
Telefonnummer: 95981728

Hvem er Eidsiva Nett AS?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse og avfall, og vindkraft. Selskapet vil om få år ha en totalproduksjon på nær 5 milliarder kilowattimer fornybar energi. Eidsiva er blant Norges største nettselskaper, og har betydelig virksomhet innen energimontasje, strømsalg, bredbånd og elsikkerhet. Selskapet har 175 000 kunder og 1000 ansatte fordelt på 30 kontorer og oppmøtesteder i regionen. Omsetningen er på ca. fire milliarder.

 

Eidsiva Nett AS har som oppgave å bygge, drive, vedlikeholde og fornye et kraftnett med en utstrekning på 22 000 kilometer. Selskapet driver regionalnett i store deler av Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjonsnett i 20 kommuner i Hedmark og Oppland med i overkant av 160.000 nettkunder. Selskapet skal bygge nettanlegg for ca 2,5 milliarder kroner de neste fem årene.