Fagansvarlig risikostyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fagansvarlig risikostyring skal lede utviklingen av arbeidet med risikostyring i Statsbygg. Dette inkluderer å bygge opp strukturer og systematikk for helhetlig strategisk og operativ risikostyring i virksomheten og løpende utvikle området i tråd med beste praksis. Utvikling av internkontrollarbeidet hører også til stillingens ansvarsområde.  

Fagansvarlig risikostyring er en nyopprettet stilling og vil inngå i avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Stillingen vil rapportere til økonomisjef. Rollen vil ha stor kontaktflate på tvers av hele virksomheten, være en pådriver for kontinuerlig utvikling og være en viktig rådgiver for ledelsen. Den riktige kandidaten har høy arbeidskapasitet, god relasjonskompetanse og høy motivasjon for arbeidsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle helhetlig rammeverk og metodikk for risikostyring og internkontroll på både strategisk og operasjonelt nivå
 • Bidra til å effektivisere, forenkle, standardisere og profesjonalisere prosessene knyttet til risikostyring og internkontroll
 • Bistå med fasilitering, rådgiving og opplæring på risikostyringsområdet i hele virksomheten
 • Jobbe målrettet for strukturert og enhetlig gjennomføring av risikostyring i Statsbygg
 • Gjennomføre andrelinjekontroller på risikoområdet 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivået.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med prosjekt-/teamledelse og fasilitering
 • Kunnskap om relevante rammeverk og standarder (e.g. COSO, ISO) er en fordel

Personlige egenskaper

 • Strategisk, analytisk, nøyaktig og helhetsorientert tilnærming
 • Løsningsorientert og evne til å omsette teori til konkrete handlinger
 • God forretningsforståelse og gjennomføringsevne
 • Initiativtaker med positiv innstilling til utfordringer
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges største og mest profesjonelle utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere.
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø, overtidsbetaling, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og støtteordning for trening
 • Stillingen lønnes avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan ansettelse som spesialrådgiver og høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Camilla Aarøe Hellebust
avdelingsdirektør

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger