Fagansvarlig renovasjon/avfallsug

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bydrift vil stå ansvarlig når Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering. Dette er et underjordisk rørsystem hvor avfallet fraktes fra lokale nedkast fram til en oppsamlingssentral.

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven!

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.

Tønsberg kommune, Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen - blant annet vei, vann og avløp, renovasjon. Bydrift har tilsammen 90 ansatte og holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum, med kort avstand til buss og tog. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektering. Bydrift har et samlet budsjett på investeringer og drift på cirka 400 mill.

Bydrift vil stå ansvarlig når Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering. Dette er et underjordisk rørsystem hvor avfallet fraktes fra lokale nedkast fram til en oppsamlingssentral. Avfallet suges gjennom systemet med en fart på 60-80 km/t. Anlegget vil håndtere restavfall, plast, matavfall, papp og papir fra opptil 4000 husstander i Tønsberg sentrum.

Oppstartstidspunktet for utbyggingen er 2018/2019. Totalkostnaden vil ligge på ca 150 millioner kroner. Som fagansvarlig vil du ha ansvaret for utbyggingen av anlegget. Når første del av anlegget er ferdig etablert, vil ansvaret også bli utvidet mer mot driftsteknisk oppfølging av anlegget. Stillingen innebærer også andre oppfølgingsoppgaver knyttet til miljø, forurensing og renovasjon.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekt– og byggeledelse knyttet opp mot etablering av det nye avfallsuganlegget og løpende oppfølging ute på anlegget
 • Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjektet
 • Avklaring av faglige og tekniske problemstillinger
 • Koordinering og oppfølging av leverandør og entreprenør
 • Kontakt med riksantikvar/ kulturmyndigheter og andre offentlige instanser
 • Arbeid med ulike oppgaver innen miljø, forurensing og renovasjon
 • Utstrakt kontakt med næringsliv og innbyggere i Tønsberg sentrum

 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør, gjerne med spesialisering innen VA, rørteknikk, rørsystemer eller andre relevante områder.
 • Erfaring fra prosjektledelse/ prosjektoppfølging
 • En fordel med kjennskap til, eller erfaring med, avfallsuganlegg
 • En fordel med kjennskap til rørteknikk og vakuumrør systemer
 • En fordel med praktisk erfaring fra anleggs– og byggeledelse
 • Personlige egenskaper vektlegges ved stillingen
 • Evne til god kommunikasjon er viktige for stillingen

 

Utdanningsretning og nivå

 • Bygg og anlegg, Infrastruktur
 • Maskin, rørsystemer
 • Annen relevant utdannelse
 • Høyskole / Universitet

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med god pensjonsordning, fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid - og ikke minst, en trygg, spennende og faglig utviklende jobb.

 

Søknader sendes elektronisk via knappen "Søk på denne stillingen / Send søknad", eller via vårt digitale søknadssenter. Søknadsfrist: 25.09.2017

Kontaktpersoner

Kjell Thu
Fagleder
Rune Gjerden
Byingeniør

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.