Fagansvarlig prosjekteringsledelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Prosjektene i Utbyggingsdivisjonen er resultatenheter med en tydelig byggherrefunksjon.

Fagansvarlig prosjekteringsledelse skal styrke og sikre faglig oppfølging av prosjekteringsledelse i Utbyggingsdivisjonen, samt bidra til at Utbyggingsdivisjonen er profesjonell og forutsigbar i gjennomføringen av prosjekter i alle faser.
Du vil få ansvar for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen fagområdet samt etablere nødvendige styrende dokumenter og rutiner innen fagområdet som bidrar til enhetlige og kostnadseffektive tekniske løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Som fagansvarlig vil du få ansvar for å skape et aktivt nettverk internt, samt dele erfaringer og fremtidsrettede løsninger på tvers av faglige disipliner
 • Ansvar for faglig bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av våre prosjekter i alle faser
 • Tilrettelegging for god kompetansestyring og ressursutnyttelse i divisjonen på tvers av prosjektene innen fagområdene
 • Ansvar for utarbeidelse av nødvendige styrende dokumenter og rutiner innen fagområdet
 • Tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksiser.
 • Tilrettelegge for god medarbeiderutvikling og karriereplanlegging som bidrar til å gjøre Bane NOR til en attraktiv arbeidsgiver
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger.
 • Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR og eksternt
 • Du vil være ansvarlig for å gjennomføre og videreutvikle kurs i prosjekteringsledelse
 • Du vil få ansvar for å samle prosjekteringslederne, utvikle dem og fagområdet til et nytt nivå

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachlor/ingeniør innen relevante fagområde
 • Vi ønsker at du har noen års ledererfaring
 • Solid erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på samferdselsanlegg
 • Erfaring fra oppfølgning og ledelse av prosjekterings
 • og entreprisekontrakter
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg eller andre typer anlegg
 • Erfaring og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Godt oppdatert på digitalisering og ny teknologi

Personlige egenskaper

 • Du er nytenkende og ønsker forbedringer innen faget
 • Som person er du initiativrik, du tar ansvar og skaper handlingsrom samtidig som du evner å inspirere og sette mål og retning
 • Du har gode strategisk evner og er løsningsorientert kombinert med interesse for ny teknologi
 • Du skaper tillit gjennom gode samarbeidsevner i samhandling med ledelse og andre enheter
 • Det forventes at du får gjennomslag for målsetninger og planer, blant annet gjennom å utvikle nettverk
 • Du har operativ forståelse, forretningsforståelse og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Bane NOR ligger langt fremme i digitalisering og BIM og har vunnet en rekke priser internasjonalt for sine fremtidsrettede løsninger
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Rollen er en stabsrolle og for den rette personen vil det ligge et stort mandat og stor påvirkningskraft
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Neste år flytter vi inn i et topp moderne bygg i Schweigaardsgate 33, sentralt beliggende ved Oslo S

Kontaktpersoner

Lars Hovdenak
Telefonnummer: (+47) 92097755
Trude Kristoffersen Anke
Telefonnummer: (+47) 91655922

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon