Fagansvarlig Prosjekt og utvikling - Kommunal drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden ca. 70 ansatte. Ansvarsområdene er bl.a. veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m. 

Nannestad kommune har flere prosjekter for rehabilitering og utvikling av kommunens eiendommer under planlegging og gjennomføring. Vi søker derfor etter en erfaren senior prosjektleder. Som fagansvarlig for prosjekt og utvikling vil du lede prosjekter innen bygg og anlegg, samtidig som du kontinuerlig bidrar til interne forbedringsprosesser innenfor fagområdet. Oppgavene kan omfatte utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, barnehager, omsorgsboliger, idrettsbygg, veier og anlegg. Avhengig av kompetanse og en eventuell intern omorganisering kan stillingen bli omgjort til enhetsleder for prosjekt og utvikling med økonomi og personalansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekt og byggeledelse, herunder bl.a. ivareta byggherrerollen gjennom organisering og involvering av relevante parter, både interne og eksterne, og utvikle, planlegge og gjennomføre prosjektene innenfor virksomhetens målsetninger og rammer.
 • Utarbeide kalkyler/budsjetter, styre og rapportere økonomi, status og framdrift i prosjekter, samt ha et overordnet ansvar for framdrift, kvalitet, økonomi og HMS i virksomhetens prosjektportefølje.
 • Risiko- og usikkerhetsanalyser og -styring.
 • Forberede og utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringer, og utarbeide politiske saker.
 • Sørge for offentlige godkjenninger.
 • Bidra i arbeid med vedlikeholds- og utviklingsplanlegging, herunder gjennomføring og oppfølging av lovpålagte tiltak.
 • Arbeide for kontinuerlig forbedring.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning som bygningsingeniør på nivå master, bachelor, teknisk fagskole/mesterbrev. Særskilt lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Det kreves erfaring som byggherrens prosjektleder i alle faser.
 • Det er ønskelig med erfaring med offentlige oppdragsgivere og rehabiliteringsprosjekter.
 • Det er ønskelig med god kompetanse i prosjektledelse, offentlige anskaffelser, planlegging, kostnadsstyring, forhandlingskompetanse og kompetanse i SHA, kvalitetsstyring, byggesakshåndtering samt kunnskap om bransjerelevante standarder, lover og forskrifter.
 • Stillingen er ikke egnet for nyutdannede uten relevant arbeidserfaring.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • Førerkort (klasse B). Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlige egenskaper, som å kunne arbeide målrettet og systematisk, ta initiativ og ha gode samarbeidsegenskaper.
 • Du er flinkt til å dele kunnskap og tar initiativ til å etablere nye rutiner og måter å arbeide på
 • Du er analytisk, inkluderende og har gode evner til å lede og motivere.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr interessante og varierte prosjekter i et spennende og tverrfaglig miljø i en kommune i sterk utvikling.
 • Som fagansvarlig prosjekt og utvikling hos oss vil du få mye ansvar og innflytelse, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle deg som leder.
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger.
 • Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner.
 • Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktpersoner

Bente Yvonne Moe Huseby
Virksomhetsleder
Telefonnummer: 66 10 50 00

Hvem er Nannestad kommune?

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her