Fagansvarlig Power Platform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Gode IT-løsninger er en viktig del av Statnetts evne til digitalisering. Statnett gjør betydelige investeringer i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte.

Som Power Platform ansvarlig vil du være sentral i arbeidet knyttet med å sikre en god og stabil drift og forvaltning av løsninger basert på Power Platform. Løsningene er viktige datakilder og inngår som en del av vårt digitale fundament.

Du vil inngå i et Seksjon som i dag består av 12 dyktige og engasjerte medarbeidere. Seksjonen som har ansvar for å levere drift og forvaltning av Power platfrom og mange administrative og forretningskritiske tjenester som Microsoft 365 i Statnett. Vi leverer et bredt spekter av tjenester og har en kompleks systemportefølje basert på ulike typer av teknologier. Vi har fokus på sikker og effektiv drift med tilhørende områder som automatisering, sikkerhet og arkitektur. Vi har høy grad av serviceinnstilling og evne til å tenke nytt. Vi trives med et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et svært kompetent team med høyt motiverte medarbeidere, og ha en variert og innholdsrik arbeidsdag. Du vil få stor påvirkningskraft på valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving, drift og forvaltning av powerplatform og Power Apps 
 • Utvikle Power apps, Power Bi dashborads, integrasjoner og automasjoner via Power Automate sammen med de andre i teamet
 • Ansvar for Goverenance og retningslinjer for Power Platform bruk i statnett.
 • Lede et fagteam og lære power brukt til andre.
 • Se fremover for nye funksjonalitet og forberede organisasjon mot det. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen informasjonsteknologi, minimum på bachelornivå. Lang, relevant erfaring fra større prosjekter eller bedrifter kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • God Kompetanse rundt Powerplattform, Power Apps, Power Bi, Power Automate. 
 • Arkitektur erfaring med Power platform er en fordel.
 • Erfaring med forvaltning av webapplikasjoner både i on-prem og sky er en fordel. 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og formuleringsevne i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi håndterer samfunnskritisk infrastruktur og det er et krav om at du må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Du brenner for teknologi og ønsker å være i forkant av utviklingen.
 • Du bidrar til gode løsninger i grensesnittet mellom de funksjonelle og tekniske områdene
 • Du er fremoverlent og har evne til å drive prosesser og koordinere oppgaver
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du er inkluderende og med gode samarbeidsevner og høy serviceinnstilling
 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og trives med utfordringer

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bli en del av det grønne skiftet. Fremtiden er elektrisk, og vårt oppdrag er å tilrettelegge for at kraftsystemet muliggjør denne visjonen
 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/bedriftsbarnehage/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag

Arbeidssted er Statnett sine lokaler i Nydalen i Oslo, men vi vil også vurdere kandidater fra Trondheim, Alta eller Sunndalsøra. 

Søknader vurderes fortløpende

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

1530 ansatte søker flere gode kolleger 

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktpersoner

Kristmunder Birgisson
Seniorrådgiver
Telefonnummer: +47 942 41 899
Rajesh Gupta
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 960 19 190

Hvem er Statnett?

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. 

Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger