Fagansvarlig polititeknisk materiell

Overingeniør, alternativt senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester (PFT) søker etter en medarbeider til fast stilling ved fagfeltet teknisk materiell, hovedsakelig innenfor teknisk utstyr til politiets bruk (f.eks utstyr for hastighetsmåling, stoppmateriell, utstyr for påvisning av bruk av rusmidler, optikk/lysforsterkning/termisk, bryteverktøy, droner, antidroner, sensorteknologi).

Stillingen ligger i avdeling Materiell og logistikk som er ansvarlig for levering, drift og oppfølging av politioperativt materiell til politiet.

Seksjon for polititeknisk materiell består i dag av 7 personer som jobber dedikert innenfor kategoriene våpen, ammunisjon, kriminalteknisk materiell, vernemateriell og teknisk utstyr. Seksjonen har solid teknisk kompetanse og ivaretar fagansvaret for disse materiellkategoriene. Vi søker deg som har god teknisk forståelse, og evne til å skape relasjoner på tvers av fagmiljøer. Du må ha et stort engasjement for effektivisering gjennom utvikling og standardisering. Faglig trygghet og fokus på kvalitet er viktig. Du må jobbe selvstendig og være i stand til å sette deg inn i og forstå hvordan politiet benytter sitt materiell. 

Vil du være en del av et spennende fagmiljø i utvikling og bidra til å forme fremtidens politi, er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar for, og oppfølging av, materiell innen fagområdet
 • Utstrakt kontakt med, og oppfølging av brukere/kunder, samt leverandør-/produsentoppfølging
 • Utarbeide produktsikkerhetsanalyser og kravspesifikasjoner, evalueringsprogram og annen dokumentasjon innen fagområdet ifm anskaffelser, samt bidra i tverrfaglig anskaffelsesteam
 • Følge markedet og den teknologiske utviklingen, samt nasjonale og internasjonale standarder og direktiver som gjelder for fagområdet
 • Utarbeide konsepter for materiell til politiet i takt med de behov etaten har, samt bidra i utarbeidelse av dokumentasjon og opplæringsmateriell
 • Bidra i samarbeidet med andre offentlige etater og internasjonale samarbeidspartnere
 • Portefølje og arbeidsoppgaver vil følge organisasjonens behov
 • Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdanning, ingeniørfag, på høyskole-/universitetsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God teknisk forståelse
 • Fordel med kunnskap innenfor de skisserte materiellkategoriene
 • Fordel med erfaring med prosjektarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God fremstillings- og presentasjonsevne - muntlig som skriftlig
 • Førerkort klasse B

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

Du evner å skape resultater og har god fremdrift innen eget ansvarsområde. Du behersker selvledelse og har forståelse for nødvendigheten av dokumentasjon og notoritet. Du har en strukturert og prosessorientert arbeidsform, er fleksibel og endringsvillig. Du er service- og løsningsorientert. Du bidrar til det sosiale fellesskapet med godt humør og en positiv innstilling. Dine formidlingsevner er gode, og du kommuniserer godt med alle.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i lyse, åpne og trivelige lokaler
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Stillingen lønnes som overingeniør, alternativt senioringeniør, fra kr 550.000 - 700.000,- brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer info)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

Arbeidssted: Rognebakken 8, 2770 Jaren

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Dag Willy Minsås
Seksjonsleder
Mobil: 911 78 827

Hvem er Politiets Fellestjenester?

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet.

Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid.

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.