Fagansvarlig nukleær sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsannonse

Til en nyopprettet spennende og utfordrende stilling søkes Fagansvarlig nukleær sikkerhet.

Denne stillingen er sentral i NNDs sikkerhetskulturarbeid, og skal sørge for at NNDs valg og bruk av tekniske løsninger i forbindelse med dekommisjonering av anlegg, samt behandling og lagring av radioaktivt avfall, skjer i forhold til de beste sikkerhetsmessige løsninger. For å lykkes med dette, kreves det en utvikling av fagområdene. Stillingen vil derfor være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

NND samarbeider tett med IFE, som er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

NND er i en etableringsfase for å kunne ta over den nukleære delen av IFE (planlagt virksomhetsoverdragelse 2024). Frem til gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, vil denne stillingen jobbe opp mot tilsvarende fagmiljø på IFE.

Stillingen tilhører sektor sikkerhet, kvalitet og miljø, og rapporterer til sektordirektør.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være kravstillende, rådgivende, utførende og verifiserende innenfor nukleær sikkerhet i NND, og arbeidsoppgavene vil innebære:

 • Tolke og tydeliggjøre nasjonale og internasjonale krav, for å sikre at NND til enhver tid har et oppdatert styringssystem basert på gjeldende krav og beste metodikk
 • Bidra til etablering, vedlikehold og etterlevelse av risikobasert ledelsessystem som ivaretar nukleær sikkerhet
 • Lede verifikasjonsteamet for sikkerhetsstudier (safety case)
 • Delta i NNDs beredskapsorganisasjon ved krisehåndtering
 • Ivareta bestillerfunksjonen opp mot konsulenter som leverer på faget nukleær sikkerhet
 • Gjennomføre uavhengig verifikasjon, revisjoner og risikoanalyser ved behov
 • Bistå i rådgivning, internopplæring og kompetanseskapende arbeid for å sikre god praksis i virksomheten
 • Dialog og samarbeid med andre nasjoner og internasjonale organisasjoner (IAEA, OECD NEA mm.) for å sikre tilgang på de beste løsningene innen nukleær sikkerhet
 • God kjennskap til internasjonale anbefalinger og regelverk
 • Vurdere rapporter som skal til sikkerhetskomite, risikokomite og myndigheter

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har naturvitenskapelig utdanning på master- eller PhD- nivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

Erfaring/annen kompetanse:

 • Erfaring med bruk av nukleære safety prinsipper, standarder og veiledninger, samt tilrettelegging av god implementering av disse
 • Erfaring med drift/tekniske løsninger fra nukleær sektor
 • Erfaring fra dekommisjoneringsarbeid
 • Erfaring innen nukleært område: materialkontroll (safeguards), transportsikkerhet (ADR) og eksportkontroll
 • Erfaring innen revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Prosjektledelse
 • Risikostyring
 • God kjennskap til nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger til nukleær sikkerhet
 • Kjennskap til radioaktivitet, strålingsfysikk og/eller reaktorfysikk

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Høy faglig og personlig integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne (muntlig og skriftlig) i norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere sikkerhetskritiske problemstillinger
 • Erfaring og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Søkere må kunne oppnå sikkerhetsklarering.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 72-78. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • Statens pensjonskasse

Arbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er mulig å jobbe hjemmefra etter avtale og 1-2 dager på Kjeller. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kontaktpersoner

Nina Ramberg
Sektordirektør sikkerhet
E-postadresse: nina.ramberg@nnd.no

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND ble etablert i 2018 og er i stadig vekst og utvikling.

NND har en av vår tids mest komplekse miljøvernoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å rydde opp etter 70 år med norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av nukleært avfall. 

Gjennom å utføre jobben i henhold til norsk lovverk og internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort. 

NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som i dag eier de norske atomanleggene. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.