Fagansvarlig lønns og arbeidsvilkår

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

En av våre dyktige og erfarne medarbeidere slutter og vi søker hennes erstatter. Dette er en spennende stilling innen et nytt fagområde. Med utgangspunkt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil fagansvarlig jobbe med utfordringer relatert til sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet.

Fagansvarlig skal bistå hele Bane NOR med informasjon og verktøy innen lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om å fremme seriøsitet i de ulike bransjene Bane NOR gir oppdrag til ved arbeid gjennomført i Norge. Det vil være å sikre likeverd mellom norske og utenlandske arbeidstagere og det handler om å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske markedet.

Fagansvarlig skal etablere en enhetlig praksis i Bane NOR for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Fagansvarlig skal ha et nært samspill og nærhet til prosjektene, dog slik at nødvendig uavhengighet sikres. Kontraktsansvarlig vil således være ansvarlig for at det gjennomføres kontroller i det omfang som er nødvendig. Fagansvarlig skal bistå prosjektene/ kontraktsansvarlig ved å støtte og veilede på løpende forespørsel.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter
 • Etablere enhetlig praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 • Spre læring i temaet
 • Delta i aktuelle nettverk
 • Holde kurs om lønns- og arbeidsvilkår
 • Holde foredrag internt og eksternt
 • Ha kontakt med relevante eksterne samarbeidspartnere
 • Veilede og støtte ved prosjektenes gjennomføring av kontroller
 • Utarbeid rapporter fra gjennomført kontroll
 • Drifte samarbeidsavtalen med Skattedirektoratet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra SHA- eller HMS- arbeid
 • Kjennskap til følgende lovverk: Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, Allmenngjøringsloven med tilhørende forskrifter og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter
 • Ønskelig med erfaring fra kontraktsoppfølging innen tjenestekjøp, bygg og anlegg innen området lønns- og arbeidsvilkår
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på engelsk og norsk

 

Personlige egenskaper

 • Løsnings- og resultatorientert
 • Stor gjennomføringsevne
 • Operativ forretningsforståelse
 • Trygg på egen kompetanse og ledelse av prosjekter
 • Evne til å ta ansvar
 • Viser integritet og initierer utviklingstiltak på eget fagområde
 • Trives med en arbeidsform som baserer seg på samarbeid og samhandling
 • Bidrar til utvikling av kompetanse, trygghet og arbeidsglede
 • Kunne formidle faglig kunnskap på en forståelig og praktisk måte

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • God pensjonsordning og personal billett med NSB

Kontaktpersoner

Vigdis Bjørlo
Telefonnummer: (+47) 46620546

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon