Fagansvarlig Kontaktledning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar- Langset trenger nå en fagansvarlig kontaktledning.Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide planer for kontaktledningsarbeider og koordinering av aktiviteter.
 • Koordinere mot øvrige kontrakter og fagmiljøer.
 • Evaluere tilbydere på konkurransegrunnlaget.
 • Oppfølgning og rapportering av fremdrift og kvalitet i produksjon.
 • Delta i planlegging av totalbrudd.
 • Andre arbeidsoppgaver under fagområdet kan tillegges stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 10 års erfaring fra bygg og/eller anleggsarbeid.
 • God kunnskap og erfaring innen kontaktledningsfaget.
 • Kjennskap til jernbanetekniske faseplaner og god tverrfaglig forståelse.
 • Det er en fordel med fagbrev.
 • Det er ønskelig med erfaring med bygging av 16 kV koblingshus for jernbane.
 • God kontraktsforståelse og erfaring med utførelseskontrakter.
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder og gjerne kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur.
 • God datateknisk forståelse, spesielt Microsoft sine Office produkter.

 

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Løsningsorientert, involverende, strukturert og analytisk.
 • Tåle å arbeide under press.
 • Gode samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon