Fagansvarlig IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig 100 % fast stilling som fagansvarlig IKT. Innen IKT er det ansatt 3 medarbeidere, der den ene fungerer som fagansvarlig. Ansatte innen IKT hører til økonomi- og ikt-enheten og fagansvarlig IKT rapporter til økonomisjefen. Stillingen som fagansvarlig IKT skal i hovedsak sikre stabil, sikker og effektiv drift av Longyearbyen lokalstyre (LL) sine løsninger. I løpet av 2019 vil LL utarbeide en digitaliseringsstrategi. I tillegg til drift er stillingen ønsket som en rådgivende funksjon knyttet til dette arbeidet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede IKT-områdets faglige aktivitet
 • Operativt ansvar for drift og vedlikehold av administrative datasystemer
 • Vedlikehold av servere, lokalnett, og annet periferiutstyr
 • Brukerstøtte på driftsrelaterte oppgaver
 • Utarbeidelse av IKT-handlingsplaner

Vi ønsker at du:

 • Har høyere IT-utdanning på minimum bachelor-nivå. For søkere med særskilt relevant arbeidserfaring kan utdanningskravet fravikes
 • Har relevant og allsidig yrkeserfaring
 • Har kompetanse innen drift og videreutvikling av administrative datasystemer og SQL-databaser
 • Har dokumentert kunnskap om drift av PC-nettverk og servere
 • Er service- og løsningsorientert, selvstendig, fleksibel, systematisk og praktisk anlagt
 • Er flink med folk og kan kommunisere godt med mange ulike mennesketyper
 • Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og kan grunnleggende engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at det i søknaden beskrives hvilken kjennskap du har til følgende system:

 • Konfigurasjon og drift av Windows operativsystemer på PC og servere
 • Oracle og MS SQL databaser
 • Kommunale programvarer som ePhorte, Elements, Visma Enterprise og kartsystemer
 • Brannmur, switcher og trådløse nett
 • System Center Configuration Manager
 • F-Secure AntiVirus produkter

Tiltredelse snarest mulig

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale og i hht. tariff og lokalt avtaleverk
 • Fleksibel arbeidstid ihht gjeldende retningslinjer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Elin Dolmseth
Økonomisjef
Telefonnummer: 91628100
Håkon Strand
Fagansvarlig IKT
Telefonnummer: 97091274

Hvem er Longyearbyen Lokalstyre?

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og  har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen Lokalstyre drifter teknisk infrastruktur i Longyearbyen. De viktigste områdene er kraft- og varmeproduksjon/distribusjon, havnevirksomhet samt vann, avløp, renovasjon og vei. I tillegg drifter vi familieboliger, hybelhus og driftsbygninger, totalt ca 40 000 m2 bygningsmasse. Longyearbyen lokalstyre har også ansvaret for brann og beredskap.