Fagansvarlig geoteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en avNorges største infrastruktur prosjektportefølje. Den omfatter heleInterCity-utbyggingen, inkludert prosjekter som Follobanen, FellesprosjektetRingeriksbanen & E16, samt flere prosjekter på Vestlandet.

Vi har nettopp gjennomført en organisasjonsendring i utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er matriseorganisert og enhetenteknikk og konsept har rundt 300 høyt kvalifiserteog motiverte medarbeidere innen jernbanetekniske fag, prosjektering, byggeledelse,konstruksjon og geofag. Medarbeiderne bidrar innenfor sine fagområder iutbyggingsprosjektene. Det er fagenhetens oppgave å bidra med retningslinjer ogstandardisering av utbyggingsprosjekter gjennom bla. å legge til rette forerfaringsdeling, standardisering, kostnadsoptimalisering og anvendelse av bestepraksis i tillegg til å være Utbyggings kontaktpunkt innen enhetensfagområder.

Vi søker nå etter Fagansvarlig geoteknikk. 

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig geoteknikk for Utbygging omfatter blant annet veiledning og rådgivning innen fagområdet og kontakt mot andre fagmiljøer i Bane NOR
 • Utbyggingsdivisjonens kontaktperson innen fagområdet geoteknikk
 • Videreutvikle teknisk designbasis for geoteknikk. Dette omfatter valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for prosjektene i Utbygging
 • Følge opp planlegging og prosjektering for de enkelte prosjektene og bidra til enhetlig løsninger og standardisering innen fagområdet
 • Bidra i arbeidet med utvikling av kostnadseffektive geotekniske løsninger for Bane NOR
 • Bistå ved utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for rådgiveroppdrag og oppfølging av rådgiver
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger

Fagansvarlig geoteknikk skal bidra til at Utbyggingsdivisjonen er profesjonell og forutsigbar i gjennomføringen av prosjekter i alle faser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning master/sivilingeniør eller bachlor/ingeniør med kompetanse innen geoteknikk
 • Lang erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med fokus på fagområdet geoteknikk
 • Du har erfaring med og interesse for samferdselsprosjekter og ønsker å bidra til gode og enhetlige løsninger.  

Personlige egenskaper

 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og flink til å samarbeide på tvers av faggrupper
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Personal billett med Vys tog

Kontaktpersoner

Aina Katharina Anthi
Leder Konstruksjon og geofag
Telefonnummer: +47 481 96 075

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger