Fagansvarlig for Talentprogram Cyberoperasjoner

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du ha det faglige ansvaret for et av Etterretningstjenestens områder innen cyber? 

Etterretningstjenesten søker etter en initiativrik og selvstendig person som kan ta ansvar for den faglige utviklingen og oppfølgingen av vårt Talentprogram.

Som fagansvarlig vil du delta i utdanning og oppfølging av våre nøye selekterte cybertalenter og teknologer. Som fagperson vil du i stor grad kunne påvirke utviklingen av programmet og andre satsninger på teknologikompetanse. 

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og norske interesser i utlandet. For å lykkes, er vi avhengige av å hente inn informasjon fra internett eller datanettverk. Det gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker. Blant disse metodene er offensive cyberoperasjoner og teknisk analyse av digitale trusler. Etterretningstjenesten gjennomfører hvert år Talentprogram Cyberoperasjoner som har til hensikt å rekruttere og kvalifisere talentfulle kandidater til å jobbe med offensive cyberoperasjoner og teknisk analyse.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, koordinering og kvalitetssikring av programmets faglige innhold
 • Ansvar for at programmet til enhver tid forblir faglig relevant og oppdatert
 • Ansvar for den faglige oppfølgingen og utviklingen av talentene under programperioden
 • Bidra til rekruttering og seleksjon av talenter til programmet
 • Utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale
 • Bidrag til presentasjoner for interessenter og studenter må påregnes
 • Bidra til kompetanseutvikling i egen avdeling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Du må ha høyere utdanning på masternivå, eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier og liknende). Relevant bachelorgrad og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring innen informatikk eller prosjektledelse
 • Relevant teknisk erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med bruk av teknologi til etterretningsformål
 • Erfaring fra undervisning eller med presentasjoner
 • Erfaring med rekruttering av teknologer, gjerne talentspeiding

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillinger er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tillegg- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ, er løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er åpen for andres innspill og synspunkter
 • Du er fleksibel og selvgående
 • Du er strukturert og evner å holde oversikt selv i perioder med mange paralelle arbeidsoppgaver
 • Du har god rolleforståelse og evner å tilegne deg helhetsoversikt
 • Du forstår betydningen av gode prosesser med alle samarbeidspartnere og bidragsytere

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: kr 626 100 - 715 900 (lønnstrinn 68 - 75) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
  For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyrere lønn vurderes.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 95 224

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger