Fagansvarlig for offentlig planlegging og byggesak

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utforme framtidens universitetscampus i Trondheim?

Til stillingen ligger det faglige ansvar for at NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling 2016-2030 legges til grunn som premisser i alt planarbeid og uteområder. Det vil gjennom hele prosessen være omfattende samarbeid med offentlig plan- og byggesaksmyndigheter. Stillingen vil ha det overordnede faglige ansvaret for dette og rådgi og bistå prosjektledere for delprosjektene med konkret planlegging og gjennomføring av slike prosesser. Stillingen inngår i campusprosjektets ledergruppe og rapporterer til prosjektsjef.

Aktuelle kandidater har solid faglig basis fra prosjektutvikling og -gjennomføring, erfaring og dokumenterte resultater innen relevante områder. Det er ønskelig med erfaring fra flere roller i ulike utbyggingsmodeller og entrepriseformer også når det gjelder avtale- og kontrakts håndtering. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsspråket er norsk og vi krever i tillegg at du behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Utdannelse på minimum masternivå eller tilsvarende innen arkitektur, bygg, planlegging eller andre relevante fagområder.

NTNU har sterk kompetanse i egen organisasjon innen flere av de fagfelt som tilligger stillingen. Utstrakt samarbeid med egne fagmiljøer er et mål for NTNU og campusprosjektet. Kunnskap om og erfaring med akademia eller sammenlignbare virksomheter vil derfor være en fordel.

Aktuelle kandidater er strukturert og utviklingsorientert, samt i stand til å lede et arbeid hvor mange aktører skal bidra til et godt plangrunnlag for en framtidsrettet campus.

 

Vi kan tilby:

  • Norges mest spennende utviklingsprosjekt
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø
  • Gode sosiale ordninger, og en av landets beste pensjonsordninger

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektsjef campusutvikling; Merete Kvidal, merete.kvidal@ntnu.no, tlf: 952 63 887 eller senior bedriftsrådgiver Experis Executive Kjell Strøm, tlf. 951 98710, e-post: kjell.strom@no.experis.com

Lønnsvilkår m.v.: Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1088/1181/1364 – sjefingeniør/ senioringeniør/seniorrådgiver. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 624 00 til 860 500, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via søk nå innen 13.08.17. Stillingen har NTNU-nr.73/17

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren etter avtale bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Kjell Strøm
Senior bedriftsrådgiver, Experis Executive
Merete Kvidal
Prosjektsjef campusutvikling

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.