Fagansvarlig for lisensforvaltning søkes til spennende stilling

Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye rådgiver som kan styrke og videreutvikle vårt arbeid innen programvarelisenser og samarbeide og bygge sterkt samabeid med andre statlige aktører?

Vi står foran en spennende utvikling med høyt fokus på fagområdet og vil fremover ha sterkt faglig samarbeid med andre statlige etater. Vårt team trenger en leder som ønsker å se muligheter, skape verdi for både kunder og egen virksomhet og jobbe kontinuerlig med videreutvikling og effektivisering.

Våre leveranser har fokus på god rådgivning, optimalisering og kontroll. Lisensteamet administrerer i dag lisenser fra ca. 130 forskjellige produsenter, samt fornyer lisenser og sertifikater hvert år for for DSS og departementene.

Du vil tilhøre kontoret for opplæring, lisens og avtaleforvaltning (OLA) i Digitale Tjenester (DT), som er en enhet med kompetente og engasjerte medarbeidere innen kommunikasjon, PC- administrasjon, avtale- og lisensforvaltning.

Du får jobbe med

Som Fagansvarlig for lisensforvaltning i DSS vil få mulighet til å:

 • skape fremtidens center of excellence for lisensforvaltning og skape gode langsiktige relasjoner til andre fagmiljøer og statlige aktører, samt være en aktiv bidragsyter i samarbeidet
 • lede arbeidet med å forvalte avtaler for programvarelisenser og tilhørende tjenester
 • være en rådgiver både innen fagområdet og utviklingen av fagområdet
 • være ansvarlig for å sikre optimalisert lisensportefølje
 • være en aktiv bidragsyter og lede samarbeidet med eksterne og interne samarbeidspartenere:
  • være ansvarlig for oppfølging av leverandører
  • være en bestillerfunksjon med bestillerkompetanse
  • være ansvarlig for samarbeid og involvering av fagmiljøene

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever at du har:

 • Relevant utdanning på bachelor nivå fra universitet eller høgskole. Lang og relevant  erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant erfaring fra lisensforvaltning og anskaffelse/innkjøp av lisenser
 • Erfaring med oppfølging av leverandører og kunder
 • God oversiktskunnskap om IKT og kjennskap til ITIL-prosesser
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Relevant ledererfaring og mulig erfaring fra etablering og utvikling av team eller fagområder

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • God kjennskap til lisensregler og avtaler innen Microsoft-porteføljen
 • Erfaring med avtaleforvaltning
 • Erfaring eller kjennskap til lov- og avtaleverk for ansatte i staten
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (LEAN), samt prosjekt- og innføringsarbeid
 • Sertifisering i Software Asset Management (SAM) vil være en fordel.
 • Gode engelsk kunnskaper

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløftet  "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier:  hjelpsom, engasjert og profesjonell.

Du :

 • er engasjert og brenner for ditt fagfelt
 • ønsker å ta tak i mulighetene og skape et sterkt fagmiljø
 • setter deg raskt inn i oppgavene og trives i tverrfaglige team
 • er positiv, skaper tillit og har pågangsmot som smitter
 • er fokusert og strukturert
 • er initiativrik, endrings- og samarbeidsorientert
 • er god relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter som har høyt fokus på service og gode leveranser
 • kommuniserer komplekst innhold på en enkel og tydelig måte

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, nasjonal eller etnisk bakgrunn, hull i CV eller funksjonsevne. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønn som seniorrådgiver (1364)  (tilsvarende ltr 67 - 77), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Fyll ut CV og legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Ingrid Prestesæter
Seksjonsleder
Telefonnummer: 926 64 831

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

DSS brukerservice (BS) tilbyr service til alle brukere for alle tjenester. Servicen innebærer svar på henvendelser, bistand ved den enkeltes arbeidsplass, "servicetorg", kurs, kompetanseløft, og helhetlig brukerfokus ved utvikling av nye tjenester og veiledninger.