Fagansvarlig for leveranser til Forsvaret

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig stilling som fagansvarlig for leveranser av tjenester innen sikring, utendørs drift, skader, vaktavtaler og administrative tjenester til Forsvaret i Bardufoss. Dette er en viktig rolle for å ivareta Forsvarets behov i regionen. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå avtaler og avklare budsjettrammer
 • Avtaleoppfølging
 • Budsjettansvar for inntekter
 • Oppfølging av kostnader knyttet til leveranser
 • Andre oppgaver kan pålegges etter anvisning fra leder

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning (bachelorgrad) eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis innen økonomi, jus, eiendomsforvaltning eller salg/markedsføring.
 • Erfaring fra tilsvarende type oppgaver er en fordel
 • God forståelse for økonomi- og avtaleinngåelse
 • Må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Utdanningsretning
 • Juridiske fag
 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet,Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole/universitet
 • Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Serviceorientert
 • Strukturert
 • Resultatorientert
 • Språk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i ht Statens lønnsregulativ, mellom kr 600.000- 670.000. For spesielt sterkt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gode utviklingsmuligheter, både faglig og personlig
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings-/pensjonsordninger

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Svein-Tore Haugen
Telefonnummer: 47974395

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger