Fagansvarlig - FDV-dokumentasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Oslo har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet. Eiendomsavdelingen (EA) er i ferd med å etablere en digitaliseringsstrategi med tre fokusområder for digitalisering av eiendomsmassen; bygningsadministrasjonssystemer (BAS), digitalisering av arbeidsprosesser og moderne bruk av digitale verktøy i både intern og ekstern kommunikasjon. For noen år siden tok EA i bruk FDV-systemet Xpand, og vi bruker tegningssystemet Pythagoras.

Som fagansvarlig FDV-dokumentasjon vi du være ansvarlig for å digitalisere EAs tekniske dokumentasjon. Du vil bygge strukturer, rutiner og sørge for at både tekniske tegninger og øvrig teknisk dokumentasjon kommer inn i våre systemer. Du koordinere arbeidet mot de fagansvarlige og prosjektlederne for å sikre at dokumentasjonen er oppdatert, korrekt og lett gjenfinnbar. Du vil delta i arbeidet med å vurdere innføring av BIM i EA.  Stillingen rapporterer til seksjonssjef Bygningsteknikk.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for EAs tekniske tegninger, FDV-dokumentasjon og BIM
 • Premissgiver, superbruker ansvarlig for å videreutvikle systemene mht. FDV-dokumentasjon
 • Ansvarlig for å holde prosjektanvisning for tekniske dokumentasjon og FDV oppdatert
 • Produsere og oppdatere tekniske fagtegninger i AutoCad og modeller ved behov (eks rømningsplaner, skjemategninger etc)

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå innen et relevant fagområde
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Det kreves høy IKT kompetanse
 • Det kreves kunnskap om med tegningssystemer og/eller FDV-systemer
 • Det er en fordel med erfaring i bruk av digitale tegning- og modellsystemer.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er strukturert, selvstendig og målrettet i ditt arbeid. Du arbeider systematisk og nøyaktig og kommuniserer godt både på norsk og engelsk. Er du i tillegg fremoverlent, samarbeidsorientert og digitalt oppdatert og interessert, så håper vi du søker deg til denne jobben i Eiendomsavdelingen ved UiO.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1087 Overingeniør lønnsspenn kr. 576 100 – 658 300, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 • Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Arvid Thorstensen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 41567417

Hvem er Universitetet i Oslo?

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.