Fagansvarlig elektro - KF Eiendom og service

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Eiendomsenheten er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Norges Banks eiendommer i Norge. Driftsseksjonen er ansvarlig for drift og vedlikehold og består av 6 faglig dyktige personer. I tillegg til hovedkontoret på Bankplassen 2 i Oslo, har Norges Bank kurs- og konferansested på Tjøme og på Venabygdsfjellet. 

Fagansvarlig elektro er ansvarlig for bygningens elektrotekniske anlegg, oppfølging av leverandører, og utvikling av arbeidsmetodikk og tekniske systemer. I stillingen ligger ansvar for dokumentasjon og rutiner, og deltagelse i driftsseksjonens tilgjengelighetsordning. I rollen ligger også ansvar som stedfortreder for seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen jobber tett sammen i et team, og det forventes at man tar ansvar på tvers av fagområder. Øvrige oppgaver i stillingen er:

 • Planlegging og organisering av drifts- og vedlikeholdsarbeid innen elektro.
 • Utvikling og oppfølging av driftsrutiner innen elektro sterkstrøm og svakstrøm, spesielt IK-elektro.
 • Utvikling og oppfølging av SD-anlegg (sentral driftskontroll)
 • Jobbe for god tilfredshet hos brukere av bygningene – også styring av inneklima
 • Systematisering av FDV-dokumentasjon (i NBs FDV-system Plania).
 • Miljø- og ENØK-arbeid
 • Prosjekt- og byggeleder for mindre ombyggingsprosjekter og tekniske utskiftinger
 • Bidra i utvikling av vedlikeholdsplan og intern fagkompetanse i prosjekter.
 • Gjennomføre anskaffelser, oppfølging av rammeavtaler, ressursplanlegging og –styring av eksterne leverandører.
 • Budsjettering, fakturahåndtering og regnskapsoppfølging
 • Oppfølging av arbeider på Venastul på Venabygdsfjellet og Vindåsen på Tjøme.
 • Deltagelse i tilgjengelighetsordningen for seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Elektroingeniør (Bachelor/ master)
 • Minst 10 års relevant erfaring innen bygge- eller eiendomsbransjen.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bygningsdrift, rådgivende ingeniør, eller entreprenør.
 • God systemkompetanse, kompetanse på IK-elektro, relevante lover, forskrifter og standarder innen elektrofaget.
 • Det er ønskelig med erfaring innen kontinuerlig forbedring, forhandlinger, kontraktinngåelse og oppfølging av entreprenører/ leverandører. Kunnskap om offentlige anskaffelser er en fordel.
 • Erfaring med elektroniske drifts- og vedlikeholdssystemer og SD-anlegg.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Politiattest og kredittopplysninger vil bli innhentet. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven til nivå Hemmelig.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter kandidaten som identifiserer seg med bankens samfunnsoppdrag og verdier, og ønsker å sette seg inn i kjernevirksomhetens behov. For øvrig er ønskede egenskaper:
 • Strukturert, ansvarlig, initiativrik og bidrar til teamets utvikling.
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert, med sterke samarbeidsevner.
 • Godt overblikk og totalforståelse.
 • Høy fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring.

 

Vi tilbyr

 • En teknisk faglig rolle i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar: Norges Bank har en samfunnskritisk funksjon, og hovedkontoret er sikkerhetsmessig definert på linje med Stortinget, Det Kongelige slott og regjeringsbygg.
 • Faglige utfordringer og varierte oppgaver i en kompleks organisasjon med høyt kvalitets- og kompetansenivå på alle områder
 • Ansvar for å holde ved like og utvikle et av Oslos viktigste monumentalbygg, med høy kvalitet og mange ulike, teknisk krevende anlegg.
 • Gode betingelser i en virksomhet med fokus på personlig og faglig utvikling. Norges bank har et bredt tilbud innenfor bedriftsidrett og andre sosiale aktiviteter.

Kontaktpersoner

Leif Eliot Henriksen
Ass. Direktør EIE Drift

Hvem er Norges Bank?

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.