Fagansvarlig drift elektronisk sikring

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe hos Norges største eiendomsforvalter?

Ønsker du å ha en inspirerende og spennende jobb med muligheten til å arbeide innen et bredt fagfelt? Da er du kanskje riktig person for stillingen som fagansvarlig drift elektronisk sikring.

Stillingen hører til sentral enhet avtale og eiendomsstyring som har landsdekkende fag- og prosessansvar innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og utvikling av eiendomsporteføljen. Arbeidssted vil være Oslo. En del reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr. spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb  

Arbeidsoppgaver

 • Eiendomsdrift knyttet til elektroniske sikringstjenester og graderte anlegg
 • Riktig graderingsnivå knyttet til elektroniske sikringstjenester og ordinær drift  
 • Komponentforekomster og inventarlister knyttet til elektroniske sikringstjenester
 • Administrasjon av temarom 
 • FDV-arbeidsverktøy
 • Instrukser og prosedyrer 
 • Driftsplaner
 • Kurs og fagsamlinger
 • Nettverk for sikringsteknikere
 • Dialog med rammeavtale-leverandører på sikringstjenester

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på høyskole/universitetsnivå (minimum bachelorgrad). Lang relevant erfaring innen elektronisk sikring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra bygningsdrift
 • Kompetanse og erfaring innen
  • Innbruddsalarm (AIA), adgangskontroll (AAK), og TV-/video- og overvåkning (TVO)
 • Du må ha god kompetanse på Excel  
 • Det er ønskelig med kjennskap til sikkerhetsloven og personopplysningsloven/GDPR 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret

Personlige egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode samarbeidsevner 
 • Selvstendig 
 • Strukturert 
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr. 640 200,- til kr. 741 300,- (ltr 70 – 77). Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Gode forsikrings- lån og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • En spennende og utfordrende jobb i en dynamisk organisasjon
 • Bedriftsidrettslag med et bredt tilbud av aktiviteter

Kontaktpersoner

Helge Sigstad
Leder drift, avtale og eiendomsstyring
Telefonnummer: 414 14 612

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger