Fagansvarlig bruvedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker fagansvarlig bruvedlikehold

Vi har en ledig stilling som fagansvarlig for bruvedlikehold på bru- og ferjekaiseksjonen i Statens vegvesen Region midt.

Seksjonen har i dag 30 ansatte med stor kompetanse på bru- og ferjekaikonstruksjoner. Vi har et sterkt fagmiljø og er regionens faglige ressurs innen området. Våre medarbeidere er delt i 2 hovedfagområder:

Planlegging, prosjektering, klassifisering av bruer.Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer og ferjekaier.

Denne stillingen er tilknyttet fagområdet forvaltning, drift og vedlikehold av bruer, og inngår i en gruppe med andre fagansvarlige for bruvedlikehold i regionen. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø og et gjennomgående fokus på faglig utvikling og kompetansebygging.

Bru- og ferjekaiseksjonen har kontorer i Steinkjer, Trondheim og Molde. Arbeidssted for stillingen er primært i Steinkjer, men sekundært kan ansettelse i Trondheim vurderes.

Hva skal du jobbe med?

Fagansvarlige for bruvedlikehold i Statens vegvesen har et stort ansvar og en viktig faglig rolle. Dette innebærer blant annet:

  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere inspeksjon av bruer.
  • Prioritere tiltak på eksisterende bruer med kostnadsvurderinger.
  • Planlegge vedlikeholdsarbeider.
  • Bistå internt med faglig rådgiving innen forvaltning og vedlikehold av bruer.
  • Delta i aktiviteter knyttet til ROS-analyser og beredskap.
  • Det må påberegnes en del reisevirksomhet, hovedsakelig i Trøndelag.

Hvem er du?

Du har minimum 3-årig ingeniørutdanning med fagretning innen bygg og anlegg, konstruksjonsteknikk, eller andre relevante fagkombinasjoner. I tillegg er det ønskelig med erfaring innen arbeid med betong- og stålkonstruksjoner. Det vil også legges vekt på om du har jobbet med materialteknikk, katodisk beskyttelse eller annet vedlikehold av konstruksjoner.

Personlig egnethet for stillingen er viktig. Det er en forutsetning at du er ansvarsbevisst, lojal, initiativrik, tenker helhetlig og har gode samarbeidsevner. Vi vektlegger at du er løsningsorientert ved selvstendig arbeid, og at du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

Det er en forutsetning med god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne i tillegg til god engelsk forståelse. Det kreves førerkort klasse B.

Hva tilbyr vi?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Videre tilbyr vi:

Introduksjonsprogram og fadderordning.

Fleksitid og gode ordninger for avspasering.

Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Gode muligheter for faglig utvikling.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en regionreform, med frist for gjennomføring innen 2020. Statens vegvesen er nå inne i en fase med omorganisering hvor deler av vår virksomhet skal overflyttes til fylkeskommunene i løpet av 2020. Dette vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning i etaten.

Som følge av dette er denne stillingen tiltenkt en overflytting til fylkeskommunen i løpet av 2020 med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Spørsmål om stillingene kan rettes til seksjonsleder Arild Christensen, tlf. 90860567.

Søknad med CV, samt vitnemål og attester lastes opp elektronisk. Det bes opplyst om ønsket arbeidssted, eller om søkeren er aktuell for ansettelse begge steder.

Annet

Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en regionreform, med frist for gjennomføring innen 2020. Statens vegvesen er nå inne i en fase med omorganisering hvor deler av vår virksomhet skal overflyttes til fylkeskommunene i løpet av 2020. Dette vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning i etaten.

Som følge av dette er denne stillingen tiltenkt en overflytting til fylkeskommunen i løpet av 2020 med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Spørsmål om stillingene kan rettes til seksjonsleder Arild Christensen, tlf. 90860567.

Søknad med CV, samt vitnemål og attester lastes opp elektronisk. Det bes opplyst om ønsket arbeidssted, eller om søkeren er aktuell for ansettelse begge steder.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger